Aké služby vám dokáže poskytnúť stomatologická chirurgia?

Stomatologická chirurgia aplikuje chirurgické zákroky ktoré sú ako už názov naznačuje zameraná len na oblasť ústnej dutiny. Konkrétnejšie chirurgické zákroky stomatologickej chirurgie zasahujú oblasti mäkkých tkanív ústnej dutiny a tiež oblasť čeľuste. Vykonáva ju orálny chirurg (orálny chirurg je zubný lekár - zubár, ďalej vzdelávaný v oblasti stomatologická chirurgia.) Zároveň treba odlišovať stomatologickú chirurgiu od čelustnej, tvárovej či ústnej chirurgie. Aké zákroky teda stomatologická chirurgia môže vykonávať?

Zákroky prevádzané v ambulancii stomatologickej chirurgie:

Extrakcia zubu a Extrakcia koreňa zubu - (Trhanie zubov)

Extrakcia zubu je požadované odstránenie zubu alebo jeho koreňa pre zlepšenie zdravotného stavu. Na extrahovanie požadovaného zubu sa používajú zubarske kliešte alebo zubárska páka. Dôvody k trhaniu môžu byť rôzne. Medzi inými napríklad nenapraviteľné poškodenie zubu zubným kazom, uvoľnenie zubov v dôsledku paradontopatie, rozsiahly zápal kosti, defekty rastu zubov a ďalšie. Viac informácií o dôvodoch trhania zubov nájdete v našom článku o extrakcii zubov tu.

Extrakcia zubu múdrosti

Trhanie zubu múdrosti alebo extrakcia zubu múdrosti je jedným z najčastejších zákrokov stomatologickej chirurgie. Zuby múdrosti sú trhané obvykle v prípade prevencie ďalších komplikácií, ktoré môžu plynúť z prílišnej tesnosti zubov, atypického rastu či deformácie (napr. zakrivený koreň), ale aj iných.

Replantácia zuba

Replantácia zuba sa vykonáva ako následok nechcenej straty zuba, obvykle následkom úrazu. Hlavnou záujmovou skupinou sú preto najmä športovci, ktorí pri výkone svojho povolania nehodou stratia niektorý zo svojich zubov. Replantácia (opätovné osadenie zuba) je možné v prípade, že sú splnené všetky zdravotné podmienky (zub nie je zlomený,kosť pod ním nie je poškodená a liečba koreňového kanálika je možná). Replantáciou sa dá dosiahnuť účinné používanie zubu aj v období niekoľkých rokov. Predpokladom úspešného vsadenia strateného zubu je aj skorý príchod do ambulancie a správne skladovanie strateného zuba. V ideálnom prípade je stratený zub vhodné prenášať vo vlastných slinách, prípadne v mlieku.

Prijatie strateného zuba do svojho miesta v čeľusti telom pacienta je pre výsledný efekt kľúčová. V zásade platí, že čím mladší pacient je, tým rýchlejšie sa dokáže čeľusť adaptovať na replantáciu daného zuba. Sprievodnými javmi, ktoré sú odozvou na replantáciu zuba môže byť zvýšená teplota, lokálny opuch či mierny zápal. Je však nutné rozlišovať o aký druh zápalovej reakcie sa jedná.

V prípade prípade pretrvávajúcej bolesti či veľmi silného zápalu, s masívnym opuchom šíriacim sa do okolia zubu (krk a uši) je nutné opätovne navštíviť stomatologickú ambulanciu.

Hemisekcia zuba

V stomatologickej chirurgii pod hemisekciou zuba rozumieme rozdelenie zubu na dve časti s cieľom zachovať jednu alebo aj obe časti. Zákrok sa týka predovšetkým stoličiek, ktorých zápal leží ideálne presne v miestne rozštiepenia predného a zadného koreňa. V prípadoch extrakcie jednej z polovíc je nutná náhrada protetickou konštrukciou. Cieľom hemisekcie je pokus o zachovanie čo najvyššieho počtu zubov. Nevyhnutnosťou je v prípade hemisekcie dokonalá ústna hygiena.

Osteonómia

Osteonómia je chirurgický zákrok, pri ktorom nastáva operatívne oddelenie výbežkov od kosti, či priame oddelenie kostí operatívnym spôsobom. Zákrok je nutný pri odstraňovaní zubov či ich koreňov ležiacich v kosti. Bežne sa vykonáva pod vplyvom lokálnej anestézy v mieste operácie. Sú však prípady, ktoré si vyžadujú i celkovú narkózu. Odstraňovanie zubov múdrosti tzv. osmičiek sú často riešené osteotómiou.

Resekcia koreňového hrotu

Resekcia koreňového hrotu je v praxi chirurgický zákrok, ktorého cieľom je odstránenie hrotov koreňa zubu, ktoré sú zakotvené do kosti. Cieľom tohto zákroku je odstránenie zápalových ložísk vyskytujúcich sa v mieste operácie. Tieto sú spôsobené prenosom zápalu cez zubnú dreň do hrotu koreňa. (Liečba koreňového kanálika v takomto prípade nie je možná.) Pri zanedbaní môže dôjsť k infikovaniu kosti v okolí koreňových hrotov, prípadne tvorba čeľustných cýst či granulómu. Resekcia koreňového hrotu je príležitosťou na vyčistenie problematickej oblasti zubného koreňa a na záchranu zubu. Predísť strate zubu sa dá takto až v 70% prípadov.

 Preprotetická chirurgia

Zákroky preprotetická chirurgie tiež patria do spektra chirurgických zákrokov , ktoré zameraním spadajú pod stomatologickú chirurgiu. Jedná sa o obšírny a veľmi členitý súbor chirurgických zákrokov. Pod preprotetickú chirurgiu spadajú chirurgické zákroky, ktoré majú za cieľ prípravu uloženia a zlepšenie predpokladov pre lepšie začlenenie zubných protéz či protetických zubných náhrad. Práve preto je v rámci preprotetickej chirurgie vyžadovaná úzka spolupráca medzi odborníkom, ktorý zubnú protézu zhotovuje a orálnym chirurgom, ktorý pripravuje pacientovu ústnu dutinu na osadenie.

Pri zákrokoch sa prísnejšie zvažujú aj prípadné riziká zákrokov, pretože sú najčastejšie prevádzané na starších pacientoch. Cieľom zákroku je pretvoriť čeľustné úseky tak, aby boli zaťažiteľné a nespôsobovali tak zdravotný problém pri dlhodobom zaťažení zubnou protézou.To sa dosahuje viacerými postupmi.

Príklad postupov preprotetickej chirurgie

  • Odstránenie mäkkých tkanív ústnej dutiny

  • Preloženia mäkkých tkanív ústnej dutiny

  • Odstránenie ostrých alebo presahujúcich výbežkov kostí čeľuste

  • Modelácia existujúcich kostí

  • Aplikácia kostných štepov

  • Výstavba čeľustnej kosti pomocou kostí z iných oblastí tela alebo od darcu

  • a ďalšie.

Chirurgické parodontálne terapie

V prípade, že konzervatívna liečba parodontálnych vačkov nezaberá a tým pádom neplní svoj cieľ, pristupuje sa v takom prípade k chirurgickým zákrokom, ktoré majú daný cieľ dosiahnuť. Výsledkom parodontálnej chirurgickej terapie je odstránenie parodontologických rušivých faktorov chirurgickou cestou. Čistenie zubného koreňa po odklopení ďasna, odstraňovanie infikovaného tkaniva a rekonštrukčná plastická chirurgia ďasien sú najčastejšími zákrokmi v parodontálnej chirurgii.

Medzi ďalšie činnosti stomatologickej chirurgie patria aj

  • incízie - rez, ktorý umožní odtok hnisu a krvi s cieľom odstrániť zápal tkanív a dosiahnuť tak jeho uzdravenie.

  • excízie/ektómie -vyrezanie častí tkaniva. Dôvody na excízie tkaniva v stomatologickej chirurgii sú rôzne, napr. odstránenie výrastkov.

  • Osadzovanie zubných implantátov


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.