Apexlokátor

Apexlokátor v Schill Dental Clinic

Čo je apexlokátor?

Apexlokátor je prístroj novej generácie, ktorý sa využíva pri endodontických ošetreniach. Jeho úlohou je precízne stanoviť dĺžku koreňového kanálika zuba. Podľa klinických štúdií je meranie pomocou Apexlokátora dokonca presnejšie, ako meranie pomocou RTG prístrojov. 

 

Prečo je Apexlokátor dôležitý?

Na to, aby bolo endodontické ošetrenie správne dokončené, je potrebné, aby bol lokalizovaný a ošetrený celý koreňový kanálik - od najužšieho bodu (apexu) až po jeho viditeľnú časť. Apexlokátor na základe merania elektrického odporu medzi tkanivami určí presnú dĺžku koreňového kanálika. Stomatológ tak dokáže ošetriť aj menej dostupné priestory kanálika.  

Ošetrenie apexlokátorom je úplne bezbolestné. Vďaka tomu, že kanálik je zaplnený presne po hrot, je skvalitnená nielen následná liečba, ale predlžuje sa aj životnosť zuba. 


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.