Krst nových priestorov | Schill Dental Clinic

MENU

Krst nových priestorov

Schill Dental Clinic sa môže pýšiť novými moderne vybavenými ambulanciami, väčšou recepciou a zázemím. Na  slávnostné otvorenie nových priestorov sme pozvali herca Maroša Kramára, aby ich pokrstil a spolu s primárom MUDr. Alexandrom Schillom  zaželal klinike veľa spokojných klientov. Pochopiteľne, s pekným úsmevom.

Súčasťou otvorenia bola aj prehliadka priestorov, pričom v každej ambulancii čakal dobre naladený stomatológ alebo stomatologička, ktorí odpovedali na všetky otázky hostí a predviedli technológie v jednotlivých ambulanciách.

Spokojný tím lekárov
Dobrá nálada na krste nových priestorov nechýbala
Torta Úsmev otvára dvere
Prvý kúsok odkrojil Maroš Kramár
Stomatológia je aj o vážnych témach
Zbierali sme odtlačky úsmevov
Hostia sa cítili dobre
Všelijako vyzerajú odtlačky úsmevov :)
Spokojné úsmevy
Stretlo sa tu pár starých známych
Veľa nových informácií
Ešte viac nových informácií