Lámanie zubov môže byť spôsobené eróziou

S pojmom erózia sa už stretol každý z nás, minimálne pred rokmi na hodine geografie. Síce nebudeme venovať fyzikálnym javom zemského povrchu, no aj tak nám vedomosť o tomto slove môže byť na osoh. Erózia v ústnej dutine totiž funguje na rovnakom princípe ako tá zemská.

1 Čo je to erózia zubov?

Erózia zubov a následné Lámanie zubov je postrach ústnej dutiny, ktorý sa v dnešnej dobe vyskytuje čoraz častejšie. Za posledné roky sa jej výskyt vyšplhal na tridsať percent, čo sa populácie vyspelých krajín týka, a postihuje najmä mladšiu generáciu. Na otázku prečo možno odpovedať jedným slovom – civilizácia. Doba sladených nápojov a nezdravých jedál, ktoré sa v našom organizme a ústnej dutine menia na kyselinu.

Úbytok zubnej skloviny , citlivosť zubov a bolesť

Erózia zubov je charakteristická úbytkom tvrdých tkanív zuba – zubnej skloviny a zuboviny. Deje sa tak pod vplyvom chemických činiteľov, ktoré pôsobia na povrch zuba a pomaly, no isto, ho narúšajú. Sklovina sa tak oslabuje a kryštály, ktoré tvoria jej prevažnú väčšinu sa začínajú rozpúšťať. Tým sa zubná sklovina ztenšuje, zub postupne mäkne a stáva sa krehkým. Nie je vylúčené, že dochádza k odhaleniu dentínových kanálikov, ktoré chránia nervové zakončenia zuba. Ak sa tak stalo, určite to spozorujete – zub bude omnoho citlivejší na vonkajšie podnety.

Okrem sprievodnej bolesti sa erózia zubov prejavuje aj inak – vizuálne. Častým príznakom erózie zubnej skloviny býva zmena farby zubov-diskolorácia (prvotné zblednutie a následné zažltnutie zubov). Zmäknutie zubnej skloviny znamená celkové oslabenie zuba, najmä ak ide o mechanickú záťaž. K tej dochádza napríklad pri konzumácii tvrdých potravín, napríklad orechov. Zuby sú tak viac náchylné k mechanickému poškodeniu, a teda infrakcii. Infrakcia je zjednodušene povedané popraskanie zubnej skloviny a jej charakteristickým znakom sú praskliny na povrchu zuba.

2 Aké sú príčiny erózie zubov?

Erózia zubov môže byť zapríčinená ako vnútornými faktormi (zdravotné dôvody), tak aj tými vonkajšími. Medzi vnútorné faktory preto patrí kyselina, ktorá sa bežne vyskytuje v ľudskom organizme. Do úst sa dostáva v prípade, že má pacient tráviace ťažkosti (reflux) alebo trpí poruchou príjmu potravy (anorexia alebo bulímia).

Vonkajšie faktory väčšinou zastupuje prijatá strava. Nadmerná konzumácia citrusových plodov, kyslých ovocných štiav či sladených bublinkových nápojov dobrému stavu našej zubnej skloviny určite neprospieva. Do tejto kategórie možno zaradiť aj dlhodobé užívanie niektorých liekov, prípadne kyslé výpary z pracovného prostredia, ktoré pacient vdychuje ústami.

3 Diagnostika a liečba erózie zubov

Erózia zubov patrí k ochoreniam náročným na diagnostiku, a to najmä v počiatočných štádiách. Ak má pacient podozrenie, že niečo s jeho sklovinou nie je v poriadku, mal by čo najrýchlejšie navštíviť stomatologickú ambulanciu.

Tajomstvo liečby tkvie v odstránení nežiadúcich vnútorných či vonkajších faktorov. Nevyhnutné je eliminovať škodlivé činitele v podobe kyslých nápojov a jedál alebo po ich konzumácii vyčistiť zuby. Fluorid je látka, ktorá remineralizuje zubnú sklovinu, a možno ju nájsť v množstve produktov na zuby – od pasty až po gély. Vzhľadom na to, že erózia spôsobuje rozklad minerálov zubnej skloviny, na nápravu tohto stavu poslúžia prípravky s obsahom fluoridu prípadne ambulantná fluoridácia.

V prípadoch výrazného a nezvratného poškodenia zubnej skloviny  musí zasiahnuť zubný lekár. Ten buď zbrúsi ostré okraje zuba alebo nasadí zubnú plombu či zubnú korunku, podľa toho, čo si situácia vyžaduje. Zbytok vášho chrupu však nebude v bezpečí, pokiaľ sa naozaj neodstráni prvotná príčina.

4 Erózia a lámanie zubov

Jednou z hlavných príčin lámania zubov je práve erózia, a teda narušenie zubnej skloviny. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo túto skutočnosť nemožno podceňovať. Keď sa odštrbí drobná časť zuba, je len otázkou času, kedy za ňou bude nasledovať ďalšia a ďalšia.

Je chyba myslieť si, že praskliny na sklovine sú problémom len v estetickom slova zmysle. Preto v prípade, že zuby stratia prirodzený lesk, začnú byť citlivé na vonkajšie faktory a pacient spozoruje drobné fraktúry na ich povrchu, je ideálne vyhľadať pomoc zubného lekára v čo najkratšom časovom horizonte. Návštevou odborníka možno predísť množstvu zdravotných komplikácií, ktoré lámavosťou zubov ešte len začínajú. Najviac povolaných odborníkov môžete nájsť v Bratislave, v Žiline a čoskoro aj v Košiciach.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.