MDDr. Sándor Domsitz

MDDr. Sándor Domsitz, Schill Dental Clinic

MDDr. Sándor Domsitz, stomatológ. Narodil sa v Dunajskej Strede, študoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia navštevoval odborné školenia a semináre doma i v zahraničí, v čom pokračuje dodnes. Na klinike Schill Dental Clinic pôsobí od roku 2017. Zaujíma sa o záchovnú a protetickú stomatológiu. Aktívne ovláda anglický a maďarský jazyk.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.