MUDr. Eva Satalová | Schill Dental Clinic

MENU

MUDr. Eva Satalová

MUDr. Eva Satalová, stomatologička, sa narodila v Zlíne, študovala na Univerzite Palackého v Olomouci (2001 - 2007). V roku 2009 nastúpila na kliniku Schill Dental Clinic. V roku 2010 atestovala zo všeobecnej stomatológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala tiež výmenný program s University of Debrecen. Má za sebou rôzne semináre týkajúce sa estetiky chrupu, práce s prístrojom CEREC, mikroskopom, endodontické ošetrenie zubov. Hovorí plynule anglicky, pasívne ovláda nemecký jazyk.