MUDr. Eva Satalová

MUDr. Satalová

MUDr. Eva Satalová, ortodontistka, sa narodila v Zlíne, študovala na Univerzite Palackého v Olomouci (2001 - 2007). V roku 2009 nastúpila na kliniku Schill Dental Clinic. V roku 2010 atestovala zo všeobecnej stomatológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala tiež výmenný program s University of Debrecen. Má za sebou rôzne semináre týkajúce sa estetiky chrupu, práce s prístrojom CEREC, mikroskopom, endodontické ošetrenie zubov. V roku 2015 sa začala špecializovať v odbore čeľustná ortopédia a v roku 2018 atestovala v odbore čeľustná ortopédia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Hovorí plynule anglicky, pasívne ovláda nemecký jazyk.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.