MUDr. Lucie Irikovská | Schill Dental Clinic

MENU

MUDr. Lucie Irikovská

MUDr. Lucie Irikovská - ortodontistka Schill Dental Clinic

MUDr. Lucie Irikovská - ortodontistka. Narodila sa v Mělníku. Absolvovala štúdium stomatológie na 1.lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Štúdium ukončila v roku 2008. Po skončení štúdia pracovala 2 roky ako praktický stomatológ v súkromnej zubnej praxi v Prahe. V roku 2012 úspěšne zložila špecializačnú skúšku v odbore ortodoncia na Ortodontickom oddelení Stomatologickej kliniky 1.LF UK a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Je členkou Českej ortodontickej spoločnosti. Zúčastňuje se mnohých vzdelávacích akcií doma i v zahraničí. Od septembra 2015 pracuje ako ortodontistka v Schill Dental Clinic.
Hovorí aj po anglicky.