MUDr. Lucie Irikovská

 

MUDr. Lucie Irikovská - ortodontistka. Narodila sa v Mělníku. Absolvovala štúdium stomatológie na 1.lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Štúdium ukončila v roku 2008. Po skončení štúdia pracovala 2 roky ako praktický stomatológ v súkromnej zubnej praxi v Prahe. V roku 2012 úspěšne zložila špecializačnú skúšku v odbore ortodoncia na Ortodontickom oddelení Stomatologickej kliniky 1.LF UK a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Je členkou Českej ortodontickej spoločnosti. Zúčastňuje se mnohých vzdelávacích akcií doma i v zahraničí. Od septembra 2015 pracuje ako ortodontistka v Schill Dental Clinic. Hovorí aj po anglicky.

doktorka Irikovská

Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.