Stomatológia novej generácie

V mnohých oblastiach života, medicínu nevynímajúc, majú moderné technológie a materiály obrovský prínos. Zákroky dokážu lekári robiť rýchlejšie, presnejšie, môžu zachraňovať stavy, ktoré boli v minulosti neriešiteľné. Stomatológia nie je výnimkou. Práve vďaka moderným technológiám, ale aj zlepšujúcej sa edukácii v oblasti pravidelnej a kvalitnej starostlivosti o zuby, sa dnes posúvame k stomatológii záchovnej, ktorej cieľom je - ako hovorí samotný názov, zachovanie vlastných zubov po celý život.

Predpokladom kvalitného ošetrenie sú síce moderné technológie, tie však musia byť v rukách zručných lekárov, ktorých práca baví, a ktorí sú novým informáciám, postupom a technológiám otvorení. Mladí lekári predstavujú budúcnoť bezbolestnej a záchovnej stomatológie, novým technológiám sú otvorení a stretávajú sa s nimi už od začiatku svojej praxe. Práca s počítačom a 3D modelovanie zubných náhrad priamo pred klientom v ambulancii je v súlade s trendom, ktorým je používanie nových technológií tak v prospech práce zubného lekára, ako aj v prospech klienta: ošetrovať bezbolestne, s veľkou presnosťou, robiť keramické náhrady na počkanie, mať možnosť predstaviť klientovi výsledok vopred, a napokon ho dať klientovi nielen funkčný, ale aj esteticky dokonalý.

Práca zubného lekára nie je však mechanickou záležitosťou, každý klient je iný, každý zub je iný. Snahou lekárov je poskytovať kvalitné ošetrenia, ale aj vysvetľovať dôležitosť vlastnej starostlivosti o zuby. Ešte stále si veľa ľudí neuvedomuje, koľko chorôb súvisí so zlým chrupom. Zuby sú zrkadlom zdravia, preto sa treba o ne starať a prísť na preventívnu prehliadku raz ročne, ešte lepšie každých 6 mesiacov.  Pravidelné prehliadky sú dôležité najmä preto, lebo problém dokážeme zachytiť v zárodku. Aj zákrok a teda čas strávený v kresle je vtedy kratší. Dnes Vás však môžem ubezpečiť, že ak prídete aj s problémom vážnym, dá sa vyriešiť bezbolestne, kvalitne a vysoko esteticky. Krásny a zdravý úsmev si predsa zaslúži každý.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.