Ústna hygiena - základ zdravých zubov

Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia na Slovensku majú zuby v oveľa horšom stave ako ľudia v západných krajinách. O tom svedčia štatistiky významne vyššieho priemerného počtu kazov, či plômb na osobu. Tento horší stav je zapríčinený nie len nedostatočnou hygienou ale aj nedostatočnou znalosťou ľudí o zubnej hygiene a starostlivosťou o zuby


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.