Galéria | Schill Dental Clinic

MENU

Galéria

Zákroky: dentálna hygiena, vnútorné bielenie, biele výplne, implantácia, nasadenie zubných koruniek

Zákroky: dentálna hygiena, profesionálne domáce bielenie, biele výplne

Zákroky: dentálna hygiena, ošetrenie koreňových kanálikov, biele výplne, extrakcia, implantácia, nasadenie zubných koruniek

Zákroky: dentálna hygiena, ošetrenie koreňových kanálikov, biele výplne, zubné korunky Cerec, extrakcia, implantácia, nasadenie zubných koruniek

Zákroky: dentálna hygiena, extrakcia, implantácia, nasadenie zubných koruniek

Zákroky: dentálna hygiena, ošetrenie koreňových kanálikov, biele výplne, nasadenie zubných koruniek

Zákroky: dentálna hygiena, profesionálne domáce bielenie, biele výplne, implantácia, nasadenie zubných koruniek

Zákroky: dentálna hygiena, biele výplne, ošetrenie koreňových kanálikov, extrakcia, implantácia, nasadenie zubných koruniek