Zuzana Slobodová | Schill Dental Clinic

MENU

Zuzana Slobodová

Narodila sa v Kráľovskom Chlmci. V roku 2003 úspešne ukončila vyššie odborné štúdium v zdravotníckom odbore v Bratislave. V roku 2009 absolvovala kurz preventistka v stomatológii. Na tejto pozícii úspešne zveľaďuje svoje teoretické, praktické a jazykové znalosti.Ovláda aktívne maďarský  a pasívne nemecký jazyk.