We are accepting new patients

Our Clinics

čakáreň Schill Dental Clinic

Follow your dentists on Instagram

schilldentalclinic

Dentálna hygienička s pacientkou pri dentálnej hygiene.
Primár Alexander Schill
Zubná korunka