Objednajte sa | Schill Dental Clinic

MENU

Objednajte sa

Objednajte sa

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic Žilina s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.
Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

Kontakt

Schill Dental Clinic
Bratislava
+421 2 5464 7417
schill@schill.sk

Schill Dental Clinic
Žilina - Aupark
+421 41 2400 000
+421 41 2400 003
zilina@schill.sk

Schill Dental Clinic
Košice - Aupark
+421 55 31 00 031
+421 55 31 00 030
kosice@schill.sk

Údaje máp
Údaje máp ©2018 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2018 Google
Údaje máp ©2018 Google