Prijímame nových pacientov. Termín do 24 hod. 5-ročná záruka na všetky ošetrenia.

Chirurgia a implantológia

 • Od vyšetrenia po zákrok pod jednou strechou
 • Ošetrujeme rýchlo, presne a bez bolesti
 • Bežne riešime aj zložité zákroky
 • Vrátime vám zdravý úsmev

Objednajte sa online

Zubné chirurgické zákroky bezbolestne, rýchlo a pohodlne

Pod jednou strechou máme všetkých stomatologických odborníkov – od dentálnych hygienikov, cez všeobecných zubárov, ortodontistov, zubných technikov, po zubných chirurgov.

Navyše vás objednáme na vyšetrenia a zákroky tak, aby nadväzovali a nemuseli ste k nám chodiť v rôznych časoch a termínoch. Je možné objednať sa na stomatochirurgický zákrok, aj keď nie ste naším pacientom.

Bezbolestne zvládneme jednoduché, ale aj komplikované trhanie zuba, doplnenie kosti v prípade jej nedostatku, vloženie zubného implantátu, ale aj úpravy ďasien.

Bežne ošetrujeme aj v celkovej anestézii – ak je to potrebné alebo si to pacient želá. U nás na klinike, pod dohľadom skúseného anesteziológa.

Objednajte sa k nám Termín do 48 hodín počas pracovných dní

Alexander Schill

Zaslúžite si prvotriednu starostlivosť

 • Termín do 48 hodín počas pracovných dní
 • 5-ročná záruka na všetky zákroky
 • Možnosť celkovej anestézie u nás na klinike
 • Bezbolestná zubná chirurgia

Spoznajte Schill Dental Clinic

Chirurgické zákroky vykonávame na dennej báze

Chirurgické zákroky na zuboch, čeľustiach a mäkkých tkanivách ústnej dutiny vykonávame denne. Medzi najčastejšie patria:

 • implantácia (nahradenie chýbajúceho koreňa zuba)
 • parodontálna chirurgia (plastický zákrok na parodonte)
 • extrakcia (vytrhnutie zuba)
 • resekcia koreňového hrotu (odstránenie konca zubného koreňa)
 • replantácia (opätovné vloženie zuba do zubného lôžka)
 • autotransplantácia (prenos vlastného zuba na iné miesto)
 • preprotetická chirurgia (úprava zubného lôžka)
 • excízia (chirurgické odstránenie tkaniva, nádoru v celku)

Naši zubári sú vzdelaní, skúsení, ale aj veľmi ľudskí. Jednoducho, ste v dobrých rukách.

Pacientka nové zuby

V Schill Dental Clinic
sa o vás stará 19 odborníkov

Patria k slovenskej špičke v stomatológii.

Celý tím MUDr. Schilla

Naši odborníci vedia zázraky

Premena zubov pred
Premena zubov po

Vykonané zákroky

Dentálna hygiena, biele plomby.

Pred a po zuby
Pred a po zuby

Vykonané zákroky

Dentálna hygiena, rekonštrukcia chrupu.

Nové zuby žena
Nové zuby žena

Vykonané zákroky

Dentálna hygiena, ošetrenie koreňových kanálikov, biele výplne, nasadenie zubných koruniek.

Mária Zelinová zuby
Mária Zelinová zuby

Vykonané zákroky

Estetická úprava predných zubov. Dostavba 6 zubov fotokompozitom vo farbe vlastných zubov. Trvanie zákroku: 3 hodiny.

Naši zubní chirurgovia sú precízni a rýchli

 

1

Dáte si kávu? Na recepcii vám uvaríme výbornú.

5 minút

2

Aplikujeme vám anestéziu a počkáme, až začne pôsobiť. Vďaka nej bude zákrok bezbolestný.

5 minút

3

Vďaka skúsenostiam a technológiám pracujeme rýchlo a precízne. Presný čas závisí od typu zákroku.

10 - 45 minút

Objednajte sa online

Pýtate sa nás

Čo je zubná implantácia?

Ak prídete o zub, mnohé problémy tým len začínajú. Medzera v zubnom oblúku je nielen neestetická, ale spôsobuje aj zhoršenú funkciu chrupu. Nezaťažená kosť čeľuste navyše začína tzv. “ustupovať”. Moderným riešením náhrady chýbajúceho zuba je použitie zubného implantátu. Výhodou je, že netreba obrusovať susedné zdravé zuby ako pri premostení medzery mostíkom. Plusom je tiež následné zaťažovanie kosti tak, aby bol zachovaný jej zdravý metabolizmus. Implantát je titánový predmet, ktorý nahrádza chýbajúci koreň zuba. Nahradiť môžeme jeden zub, ale taktiež je možné zhotoviť na implantáty fixný mostík či nahradiť celé zuboradie systémom all on 4 alebo all on 6. Najvhodnejší spôsob liečby vám navrhne špecialista na mieru.

DOPLNENIE CHÝBAJÚCEJ KOSTI (AUGMENTÁCIA KOSTNÉHO DEFEKTU)
V prípade nedostatku kosti je možné zväčšiť jej objem pred alebo počas samotnej implantácie. Počas jednej návštevy vie stomatochirurg vytvoriť vhodné podmienky na vsadenie implantátu a to tak, že kosť doplní a vo väčšine prípadov následne zavedie aj implantát. Ak lekár posúdi, že treba počkať na prihojenie augumentátu, implantát vám vložíme do zahojenej a doplnenej kosti na ďalšej návšteve. Zákrok je bezbolestný, vykonávaný v lokálnej anestézii. Na želanie pacienta, alebo pri náročných či početných zákrokoch, kedy ide o rekonštrukciu celého chrupu, poskytneme aj celkovú anestéziu. Pomocou najmodernejších techník vieme doplniť aj veľké kostné defekty. Používame na to na mieru zhotovenú titánovú mriežku, ktorá slúži ako oporná konštrukcia, do ktorej skúsený chirurg aplikuje augmenát. Výsledok je vďaka použitiu mriežky prediktabilný a liečba úspešná. Vďaka doplneniu chýbajúceho objemu kosti vieme pacientom výrazne zvýšiť kvalitu života, zlepšiť estetiku a zabezpečiť dlhodobú funkčnosť a stabilitu implantátov.

SINUS LIFT
V prípade, že je v oblasti zadných horných zubov nepostačujúca hrúbka a objem kosti na zavedenie implantátov, vtedy môžeme použiť chirurgický zákrok sinus lift. V oblasti nad zadnými hornými zubami sa nachádzajú čeľustné dutiny. Pomocou tohoto chirurgického zákroku môžeme jemne nadvihnúť membránu, ktorá vystieľa čeľustnú dutinu. Jej nadvihnutím od dna čeľustnej dutiny vytvoríme priestor a ten vyplníme kostnou náhradou. Získame tak väčší objem kosti, potrebný na zavedenie zubného implantátu.

Čo je parodontálna chirurgia?

Paradontálna chirurgia je odvetvím zubného lekárstva, ktorým sa chirurgicky liečia a upravujú parodontálne tkanivá, teda ďasná, závesný aparát zubov a sliznice úst. Spadá pod parodontológiu. Patria sem rôzne plastiky parodontu. Riešia sa nimi či už ochorenia parodontu a/alebo estetické úpravy ďasien. Týka sa nielen parodontálnych pacientov v akútnom stave, ale i vyliečených pacientov, ktorí už majú stratový defekt.

Vďaka moderným chirurgickým postupom vieme stratené tkanivá doplniť a jemnou plastikou následne vymodelovať ďasná tak, aby bol výsledný efekt prirodzený a pekný. Pri tzv. gummy smile probléme vieme ďasná skrátiť a zuby opticky predl’žiť. Všetky zákroky sú bezbolestné.

Čo je predprotetická zubná chirurgia?

Ide o jednu z odvetví stomatologickej chirurgie, ktorá upravuje podmienky ústnej dutiny pre protetické práce. Patria sem chirurgické zákroky, ktoré zlepšujú podmienky pre zhotovenie celkovej snímateľnej zubnej náhrady a tak zaručujú jej ideálne a príjemné nosenie a dlhšiu životnosť práce.  Jedná sa o úpravy čeľustí a slizníc, ako napríklad odstránenie slizničných rias, zahladenie kostných výčnelkov (egalizácia), ale aj rôzne plastiky ústnej predsiene. Takouto úpravou vieme dosiahnuť to, že horná aj dolná protéza bude dobre sedieť, priľne na podnebie či dolné lôžko, nebude padať pri rozprávaní a jedení, nebude odierať a nebude ju nutné lepiť.

Čo je resekcia koreňového hrotu?

Slúži na odstránenie zápalových ložísk na hrote koreňa, ktoré sa tam dostali z koreňových kanálikov zuba a nedali sa odstrániť zvyčajnou liečbou koreňového kanálika. V minulosti bola resekcia koreňového hrotu častým zákrokom, dnes vďaka pokroku v liečbe infekcií koreňových kanálikov a použitiu mikroskopu, je indikovaná len veľmi zriedka. Zvyčajne totiž na zvládnutie infekcie stačí precízna endodoncia (mechanicko-chemické vyčistenie a presné hermetické zaplnenie koreňových kanálikov). Ak je indikovaná resekcia koreňového hrotu, prebieha v lokálnej anestézii, lekár odstráni zapálené ložisko pri hrote koreňa, vyčistí danú oblasť a táto liečba prebieha zároveň s endodontickým ošetrením zvyšku koreňového kanálika, pod mikroskopom.

Čo je replantácia zuba?

Ide o opätovné vsadenie vyrazeného zuba (napr. po nehodách alebo úrazoch, napr. u športovcov). Ak zub a kosť nie je úplne poškodená, zub je možné opäť vsadiť na jeho pôvodné miesto v kostnom lôžku. Čerstvý, práve vypadnutý zub, je dobré prepravovať v slinách, najlepšie je vložiť si ho medzi líce a zuby a tak ho prepraviť (len u dospelých, u detí takto hrozí vdýchnutie!) Predtým ho neumývať a čím skôr sa dostaviť do zubnej ambulancie. S postupujúcim časom sa znižuje šanca na jeho úspešnú replantáciu.

Čo je autotransplantácia zuba?

O jej využití môžeme rozmýšľať najmä pri mladých pacientoch, ktorí prídu predčasne o stoličky (šestky či sedmičky). Ak majú zdravé zuby múdrosti, môžeme osmičku autotransplantovať, teda extrahovať a vložiť na miesto pôvodnej stoličky (najčastejšie šestky). O úspešnosti zákroku rozhodujú anatomické pomery kostného lôžka stoličky a tvary koreňov prenášanej osmičky. Preto je nutné pred zákrokom absolvovať rtg či CT vyšetrenie, aby lekár zhodnotil, či je vôbec použitie tejto metódy vhodné a možné z hľadiska tvaru koreňov. Ak autotransplantácia nie je možná a pacient má ukončený kostný rast, môžeme pristúpiť k použitiu titánových zubných implantátov.

Čo je excízia?

Zahŕňa zákroky od vyrezania kúskov sliznice a tkaniva až po odstránenie veľkých tumorov. Zubár pod lokálnym znecitlivením odstráni napr. nadbytočné časti tkaniva, jazvy, okraje rany či podozrivý útvar. Excidované tkanivo je možné poslať na histologické vyšetrenie. Odoperovanie väčších tumorov, cýst alebo rozbujeného tkaniva, ktoré nie je možné excidovať, je možné len na klinike maxilofaciálnej chirurgie a v prípade podozrenia pacientov odosielame na toto vyššie špecializované pracovisko.

Naša práca vašimi slovami Čo o nás hovoríte vy, naši klienti?

 • U vás je to iné ako inde, celkom iný prístup nielen lekárov, ale aj recepcie a sestier. Tie sú rovnako dôležité ako ostatní a bez nich by to nešlo. Páčilo sa mi, že sa dá bez problémov dohodnúť na termíne, ktorý mi vyhovuje. Od príchodu až po ošetrenie som sa cítila výborne.

  Vierka

 • Keď som prišla na túto kliniku, zistila som, že aj dlhotrvajúce problémy so zubami sa dajú rýchlo vyriešiť. A bezbolestne! Tu si človeka vypočujú a majú oňho naozaj záujem. Takto som sa nikdy predtým neusmievala. Ďakujem!!! 🙂

  Eva

 • Návšteva tejto kliniky bola veľmi príjemná. Pekné a moderné prostredie, milý, ústretový a veľmi ochotný personál. Vyšetrenie bolo bezbolestné a kvalitné. Musím vyzdvihnúť moderné technológie a nadštandardné služby – nová korunka mi bola nasadená v jednej návšteve. Ďakujem veľmi pekne 🙂 Vrelo odporúčam !

  Martina

 • Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému personálu kliniky od úžasných, pracovitých a milých slečien na recepcii, ktoré si vedia udržať úsmevy na tvárach aj keď majú totálne plné ruky práce, cez milé ochotné a zábavné sestričky, ktoré mi vedia poradiť pustiť dobrú hudbu alebo sa porozprávať počas čakania na lekára, až po doktorov špeciálne doktorovi Masoodovi Dehghanovi ktorý momentálne pracuje v Prahe, pani doktorke Simone Kelemenovej a najaktuálnejšie pánovi doktorovi Paľovi Čurillovi obom z pobočky v Bratislave za naozaj ľudský prístup, profesionalitu pri práci, radu, priateľskosť a vždy dobrú atmosféru v ambulancii.

  pacient SCHILL
  Lukáš

 • Ja som Vaša verná a nesmierne spokojná klientka. Kto by nechcel chodiť práve k tomuto TOP stomatológovi, implantológovi, chirurgovi atď…a to k primárovi Alexandrovi Schillovi. Som šťastná, už len keď vojdem do ambulancie. Už k nemu chodia piati moji známi s rodinkou – na základe výsledku čo videli u mňa a navyše to ešte nie je úplne dorobené. Schill Dental Clinic, MUDr. Alexandrer Schill, je TOP – ka. Verte mi….😍👍

  Beáta

Objednajte sa online

Sledujte svojich zubárov na Instagrame

schilldentalclinic

Dentálna hygienička s pacientkou pri dentálnej hygiene.
Primár Alexander Schill
Zubná korunka