Pohotovosť v Bratislave počas víkendov - 02 5464 7417. Presný čas si dohodnete priamo s lekárom.

Zmluvné podmienky pre rezerváciu termínu a služby

Cenník zubár Schill

Sme spoločnosť Schill Dental Clinic s klinikami v Bratislave, Žiline a Košiciach*.

Ďakujeme, že nám dôverujete v starostlivosti o zdravie Vášho chrupu.

Prosíme vás, aby ste sa oboznámili s podmienkami pre záväznú rezerváciu termínu.

 

1. Ako sa naše služby objednávajú

 1. Naše služby si môžete rezervovať pomocou nášho online formulára, cez e-mail alebo telefonicky.
 2. V našej komunikácii sa dohodneme, o aké služby máte záujem a nájdeme termín podľa Vašich potrieb a želaní.
 3. S rezerváciou termínu musíme zároveň rezervovať aj kapacity a čas našich odborníkov. Poprosíme Vás teda o pochopenie, že dohodnutý termín na vyššie vymenované služby je pre nás záväzný až po úhrade zálohy.

2. Záloha na naše služby

Cena zálohy na naše služby je stanovená nasledovne:

Noví klienti:

·       Záloha vo výške 50€ – vstupné vyšetrenie, konzultácia

·       Záloha vo výške 100€ – dentálna hygiena

·       Záloha vo výške 100€ – plánované ošetrenie, ktoré trvá 1-1,5 hod.

·       Záloha vo výške  200€ – plánované ošetrenie, ktoré trvá viac ako 2 hod.

 

Stáli klienti:

·       Záloha vo výške 100€ – plánované ošetrenie, ktoré trvá 1,5-2 hod.

·       Záloha vo výške 200€ – plánované ošetrenie, ktoré trvá dlhšie ako 2 hod.

·       Záloha vo výške 200€ – ošetrenia spadajúce pod dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu, ktoré trvajú 1 hod a dlhšie

 

Údaje pre platbu sú nasledujúce:

Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2680 3429

Banka: Tatra Banka

Do poznámky nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko. Termín je záväzne rezervovaný po pripísaní čiastky na náš účet spolu s Vaším menom a priezviskom v poznámke k platbe. Pokiaľ čiastka nebude pripísaná, nemôžeme Vám miesto a čas poskytnutia služby garantovať.

 

 1. Zálohu vám odpočítame z konečnej sumy hradenej po poskytnutí služby.
 2. Pokiaľ sa nedostavíte na dohodnutý termín a riadne sa vopred z termínu (v lehote, ktorú spomíname nižšie) neospravedlníte, uhradená záloha prepadá ako paušálna náhrada nákladov na nami rezervované kapacity.
 3. Ďalšie služby poskytujeme po úhrade novej zálohy.

3. Čo keď sa nemôžem dostaviť?

 1. Pokiaľ sa nám telefonicky, e-mailom alebo osobne ozvete najneskôr 24 hodín pred rezervovaným termínom (do tohto času sa nezapočítava víkend a štátne sviatky), nehradíte žiadne náklady.
 2. Za ospravedlniteľný dôvod sa považuje vážna choroba, úraz alebo kritická životná situácia, kedy ste objektívne nemohli dohodnutý termín zrušiť alebo preložiť skôr ako 24 hodín pred termínom, a to za predpokladu riadneho doloženia tejto skutočnosti.
 3. Pokiaľ nám ospravedlnenie z termínu dorazí neskôr, než uvádzame vyššie, alebo nedorazí vôbec, máme právo zálohu v plnej výške započítať proti našim nákladom spojenými s rezerváciou miesta.

4. Záruka 5 rokov

 1. Na všetky stomatologické ošetrenia realizované v Schill Dental Clinic sa vzťahuje 5-ročná záruka. Je však potrebné spĺňať určité podmienky, aby záruka platila.
 2. Podmienkou záruky je absolvovanie preventívnej prehliadky a dentálnej hygieny 1 x ročne v ktorejkoľvek z našich kliník. Tak udržíme Vaše zuby zdravé.

5. Záverom

 1. Naše vzájomné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Vezmite prosím na vedomie, že tieto podmienky môžeme dopĺňať a meniť.

 

 

 

*

Schill Dental Clinic s.r.o., so sídlom Karloveské rameno 8., 841 04 Bratislava, IČO 35957492, sme zapísaní v Obchodnom registri Mestského súdu v Bratislave III, vložka č. 37765/B

Schill Dental Clinic Žilina s.r.o. ., so sídlom Karloveské rameno 8., 841 04 Bratislava, IČO 47043610, sme zapísaní v Obchodnom registri Mestského súdu v Bratislave III, vložka č. 87855/B

Schill Dental Clinic Košice s.r.o. ., so sídlom Karloveské rameno 8., 841 04 Bratislava, IČO 51025957, sme zapísaní v Obchodnom registri Mestského súdu v Bratislave III, vložka č. 121568/B

 

V Bratislave dňa 28.7. 2023

Sledujte svojich zubárov na Instagrame

schilldentalclinic

Dentálna hygienička s pacientkou pri dentálnej hygiene.
Primár Alexander Schill
Zubná korunka