MDDr. Tomáš Kučera | Schill Dental Clinic

MENU

MDDr. Tomáš Kučera

MDDr. Tomáš Kučera

MDDr. Tomáš Kučera, stomatológ. Narodil sa v Trebišove. Štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Od r. 2014 patrí k tímu Schill Dental Clinic. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných odborných školeniach.
Aktívne ovláda anglický a pasívne nemecký jazyk.