MUDr. Soňa Majerníková | Schill Dental Clinic

MENU

MUDr. Soňa Majerníková

MUDr. Soňa Majerníková, ortodontistka. Úspešne absolvovala štúdium v odbore stomatológia na LF UK v Bratislave v r. 1999. Po skončení štúdia pôsobila ako sekundárny lekár na stomatologickom oddelení v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a po ukončení postgraduálnej prípravy získala špecializáciu v odbore stomatológia. 
Od roku 2005 sa stala členkou tímu Schill Dental Clinic v Bratislave. Venovala sa estetickej stomatológii, pedostomatológii, endodoncii a protetike. 
Od roku 2009 sa jej práca začala zameriavať na čeľustnú ortopédiu. V roku 2012 obhájila atestačnú prácu, zložila skúšku a získala špecializáciu v odbore čeľustná ortopédia. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov, vzdelávacích akcií a praktických kurzov organizovaných na Slovensku a v zahraničí so zameraním na najnovšie poznatky v čeľustnej ortopédii.