MUDr. Soňa Majerníková

MUDr. Soňa Majerníková, ortodontistka. Úspešne absolvovala štúdium v odbore stomatológia na LF UK v Bratislave v r. 1999. Po skončení štúdia pôsobila ako sekundárny lekár na stomatologickom oddelení v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a po ukončení postgraduálnej prípravy získala špecializáciu v odbore stomatológia. 
Od roku 2005 sa stala členkou tímu Schill Dental Clinic v Bratislave. Venovala sa estetickej stomatológii, pedostomatológii, endodoncii a protetike. 
Od roku 2009 sa jej práca začala zameriavať na čeľustnú ortopédiu. V roku 2012 obhájila atestačnú prácu, zložila skúšku a získala špecializáciu v odbore čeľustná ortopédia. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov, vzdelávacích akcií a praktických kurzov organizovaných na Slovensku a v zahraničí so zameraním na najnovšie poznatky v čeľustnej ortopédii.

 


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.