Ortodoncia Bratislava - zubné strojčeky

MENU

Ortodoncia - zubné strojčeky

Ortodoncia je stomatologický odbor, ktorý sa zaoberá anomáliami vo vzájomnom postavení zubov a čeľustí.

Ortodoncia - zubné strojčeky - Schill Dental Clinic

Ortodontická vada sa môže prejaviť už v detstve. Asi tretina detskej populácie má vadu tak závažnú, že vyžaduje ortodontickú liečbu. Cieľ ortodontickej liečby je dosiahnuť správne postavenie zubov a čeľustí. Zlepšíme tak estetický vzhľad pacienta, žuvaciu funkciu chrupu, umožníme správnu výslovnosť a uľahčíme zubnú hygienu.

Ortodontická vada môže spôsobovať ťažkosti pri čistení zubov. Dôsledkom nedostatočnej hygieny je vznik zubného kazu a zápal ďasien. Zápal môže po čase spôsobiť parodontitídu - celkové poškodenie uchytenia zubu v čeľusti.

Neliečená závažná ortodontická vada v dospelosti prináša celý rad následkov. Atypické postavenie čeľustí a zubov spôsobuje tiež významné zmeny vo výzore tváre pacienta (Prepadnutá horná či dolná pera, predsunutie čeľustí, veľká alebo naopak príliš malá brada, asymetria tváre).

Kontrola detského pacienta u ortodontistu by sa mala uskutočniť okolo siedmeho roku. Veľká časť dospelých má nepravidelnosti chrupu, ktoré sú dôsledkom neliečenej vady v detstve. Príčinami tohoto stavu sú dedičné faktory, úrazy s následným poškodením zubov, alebo predčasná strata mliečnych zubov.

Najčastejšie poruchy skusu

Kompresia (tesnosť) zubov - najčastejšia ortodontická vada, vzniká pri nedostatočnom priestore v čeľusti či výraznej veľkosti zubov, ktoré nemajú dostatok miesta.
Skrížený skus- horné postranné zuby neprehrýzajú cez dolné postranné zuby.
Predkus - horné predné zuby výrazne vystupujú dopredu.
Obrátený skus - dolné predné zuby sú v postavení pred hornými prednými zubami.
Otvorený skus - pri maximálnom zahryznutí nedochádza ku kontaktu medzi zubami hornej a dolnej čeľuste.
Medzery medzi zubami - ak sú zuby príliš malé, alebo je pre ne priestor v čeľusti príliš veľký.

Rôzne typy ortodontických vád vyžadujú rozdielny prístup v liečbe. V súčasnosti používame dva druhy zubných strojčekov: fixný a snímateľný aparát. O tom, ktorý typ zubného strojčeka sa použije a aký bude  priebeh liečby rozhoduje ortodontista na základe podrobného klinického vyšetrenia pacienta, röntgenových snímkov a študijných modelov, ktoré sa pripravia na základe odtlačkov zubov pacienta.

Fixný aparát

Fixný aparát sa zvyčajne používa až na stálom chrupe, v špeciálnych prípadoch aj na chrupe zmiešanom. Liečba trvá 1-2 roky. Fixný aparát sa skladá z jednotlivých častí (ortodontických zámkov, krúžkov, kanýl), ktoré sa lepia na zuby. Ortodontické zámky môžu byť kovové, alebo estetické - keramické. Ďalšou zložkou fixného ortodontického aparátu sú drôty (oblúky), ktoré se k týmto krúžkom a zámkom pripevňujú. Oblúky sú kovové,  je možné použiť aj estetické biele oblúky. Súčasťou fixného aparátu bývajú aj rôzne gumové ťahy, vonkajší ťah, náhryzná doštička a pod.​

Snímateľný aparát

Má široké uplatnenie najmä pri včasnej diagnostike ortodontických vád detí. Snímateľné zubné strojčeky sa používajú pri zmiešanom chrupe, kedy sa dá smerovať prerezávanie zubov a rast čeľustí. Vyrába sa najčastejšie z kovových drôtikov, ktoré sú zaliate v živici.

Aby sa liečba podarila, je potrebná dobrá spolupráca medzi pacientom, rodičmi a ortodontistom. Liečba ortodontickej anomálie je často zložitou záležitosťou a ak sa pre ňu rozhodneme, malo by to byť na základe plnej informovanosti o náročnosti a priebehu liečby. Vyhneme sa tak rozčarovaniu pacienta počas liečby a následnému sklamaniu nielen pacienta a jeho rodičov, ale aj lekára.