Strojček na zuby: lepšie neskoro, ako nikdy

Strojček na zuby je pomocou pre pacientov v prípade diagnostikovanej anomálie polohy zubov a čeľustí. Strojček na zuby vám dokáže vylepšiť úsmev, estetiku tváre ale aj zlepšiť kvalitu života ( jednoduchšia konzumácia potravy, zlepšenie rečového prejavu…). Strojčeky na zuby sa delia podľa vyberateľnosti, viditeľnosti a materiálov z akých sú zhotovené. O nastavení liečby rozhoduje ortodontista na základe klinického vyšetrenia pacienta, rtg snímkov a študíjnych modelov, ktoré sa pripravujú na základe odtlačkov chrupu pacienta.

Strojček na zuby dokáže pomôcť pri týchto anomáliách polohy zubov:

 • Veľké medzery medzi zubami
 • Otvorený zhryz ( Predná časť chrupu na seba pri zhryze nedosadá)
 • Skrížený zhryz ( Horné postranné zuby pri zhryze neprehresahujú dolné postranné zuby)
 • Posunutá stredová os chrupu (Zuby sú vyosené do strany oproti stredovej línii chrupu)
 • Stesnané zuby ( Zuby nemajú dostatok miesta a začnú sa navzájom vytláčať do neprirodzených polôh - napr. ponad seba)
 • Predhryz (tzv. ‘predkus’ Zuby v hornej čeľusti sú výrazne predsunuté voči zubom dolnej čeľusti. Do tejto anomálie môžeme priradiť aj prehryz.)
 • Obrátený zhryz ( Zuby v hornej čeľusti sú pri hryzení za dolnými zubami prípadne sú takto uložené len horné predné zuby.)
 • Hlboký zhryz ( Zuby hornej čeľuste pri zhryze takmer úplne prekrývajú zuby dolné.)

Strojček na zuby - delenie podľa druhu

Strojček na zuby fixný

Fixné strojčeky sú pevne nalepené na zuboch. Fixné zubné strojčeky sú optimálnym riešením pre pacientov s trvalým chrupom, kedy dĺžka procesu liečenia záleží na zdravotnom stave a progrese posúvania zubov. Drôtené strojčeky sa skladajú zo zámkov - brekety, ktoré sú nalepené na zuboch, cez tie vedú drôty (oblúky), a krúžkov, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane zuba. Vďaka využitiu keramických zámkov a bielych oblúkov je možné docieliť estetický vzhľad korekčného aparátu. Podľa toho sa teda fixné strojčeky na zuby líšia podľa materiálov z ktorých sú zhotovené ich zámky a následne ešte podľa miesta umestnenia na zuboch.

Podľa materiálu zámkov teda delíme strojčeky na:

 • Kovové - najčastejšie používané zámky fixného strojčeka na zuby. Presné, odolné, cenovo dostupné a s dobrými mechanickými vlastnosťami.
 • Keramické - Priehľadné, estetické zámky, ktorých pevnosť je porovnateľná s kovovými. Cena materiálu je v priemere trochu vyššia.
 • Zafírové - Veľmi pevné ( Zafír je druhý najtvrdší minerál) ,najviac estetické vestibulárne zámky strojčekov na zuby, cena je vyššia.

Podľa umiestnenia zámkov delíme fixné zubné strojčeky na:

 • Vestibulárny strojček na zuby - Umiestnenie z prednej strany zubov. Vestibulárny strojček je najbežnejšou formou ktorú využíva ortodontická prax ku korekcií defektov vzťahu čeľusti a zubov.
 • Lingválny/neviditeľný strojček na zuby - Umiestnenie zo zadnej strany zubov. Výhodou lingválneho strojčeka na zuby je najmä estetická stránka, kedy je pri bežnom rozhovore takmer neviditeľný.

Vyberateľný strojček na zuby

Vyberateľný strojček je vhodnou alternatívou pre pacientov, ktorých chrup sa stále radí medzi zmiešané. Snímateľný strojček na zuby si pacient sám zakladá aj vyberá zo svojich úst. Snímateľný strojček na zuby môže mať rôzne prevedenie, tvar aj formu.( obvykle sa skladajú z živicového tela, drôtených spôn, a skrutiek a pružín.) Vyberateľný strojček je oproti fixnému menej efektívny. Pri dlhšom vysadení počas liečby sa efekt dosiahnutý nosením vyberateľného strojčeka rýchlo vytráca, čo môže znemožniť ďalšie nosenie.

Strojčeky na zuby - ich použitie v praxi

Pre nápravu väčších anomálií zubných polôh je častejšie preferovaný fixný strojček na zuby zatiaľ čo vyberateľný strojček na zuby sa väčšinou používa na nápravu a liečbu menších anomálií.V prípade fixného strojčeka je teda liečba intenzívnejšia ako v prípade vyberateľného.Ten však môže poslúžiť ako forma predliečenia pred nasadením fixného strojčeka na zuby. Vyberateľný strojček na zuby sa tiež používa v tzv. udržiavacej (retenčnej) fáze liečenia po odstránení fixného zubného strojčeka.

Koľko stojí strojček na zuby?

Cena strojčeku na zuby sa môže líšiť od použitého druhu strojčeka, technológií, taktiež plynie aj z materiálu a kvality použitých súčiastok. Cenový rozsah je veľmi široký od 495 eur až do 6000 eur. Pre bližšie informácie ohľadom ceny pre vás doporučujeme toto prebrať počas zubnej prehliadky alebo pre hrubú predstavu môžeme odporučiť stranu č.8 ( Čeľustná ortopédia) nášho cenníku.

Cena strojčeku na zuby v dospelosti

Cena strojčeku pre dospelého človeka sa v zásade nelíši od cien strojčekov pre deti. rozdiel je skôr v samotnej liečbe. ( V prípade dospelého pacienta už nieje možné počítať s ďalším rastom a možnosti liečby strojčekom sú preto trochu viac obmedzené pri veľkých anomáliách.)

Cena Neviditeľného strojčeku na zuby

Cena neviditeľného strojčeku na zuby sa taktiež líši v závislosti od toho, či sa jedná o fixný aparát alebo o vyberateľný. Cena v prípade fixného neviditeľného strojčeka nedosahuje cien vyberateľného neviditeľného aparátu. Cenový rozsah je uvedený vyššie.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.