MUDr. Henrieta Tomášová

Stomatologička MUDr. Henrieta Tomášová sa narodila sa v Starej Ľubovni. V rokoch 1997 - 2003 študovala na LF UK v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničnú prax v rakúskom Hollabrunne. Od roku 2003 pracuje v bratiskavskej pobočke kliniky Schill Dental Clinic.

V roku 2006 získala atestáciu 1.stupňa v odbore všeobecná stomatológia a v roku 2010 získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti v používaní RTG prístrojov. Od roku 2014 je držitelkou licencie Odborný garant - Stomatológ. Ako členka Slovenskej komory zubných lekárov sa pravidelne zúčastňuje na domácich i zahraničných kongresoch. V priebehu svojej praxe absolvovala množstvo kurzov, ku ktorým patria kurz estetiky chrupu, kurzy využitia laseru v stomatológii, aplikácia technológie CEREC, ďalej i kurz modernej endodoncie či mikroskopu v stomatológii. Hovorí francúzsky a anglicky.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.