MUDr. Henrieta Tomášová | Schill Dental Clinic

MENU

MUDr. Henrieta Tomášová

MUDr. Henrieta Tomášová, stomatologička. Narodila sa v Starej Ľubovni, študovala na LF UK v Bratislave (1997 - 2003). Počas štúdia absolvovala zahraničnú prax v rakúskom Hollabrunne. Od roku 2003 pracuje na klinike Schill Dental Clinic. V roku 2006 získala atestáciu 1.stupňa v odbore všeobecná stomatológia a v roku 2010 získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti v používaní RTG prístrojov . V priebehu svojej praxe absolvovala množstvo kurzov, ku ktorým patria kurz estetiky chrupu, kurzy využitia laseru v stomatológii , aplikácia technológie CEREC , moderná endodoncia, mikroskop v stomatológii. Hovorí francúzsky a anglicky.