MDDr. Vladimír Strečko | Schill Dental Clinic

MENU

MDDr. Vladimír Strečko

MDDr. Vladimír Strečko

MDDr. Vladimír Strečko, stomatológ. Štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Od r. 2013 patrí k tímu Schill Dental Clinic. Za základné princípy práce považuje neustále sebazdokonaľovanie a otvorenosť novým skúsenostiam a trendom.
Aktívne ovláda anglický, ruský a nemecký jazyk.