MDDr. Vladimír Strečko

doktor Strečko Košice

MDDr. Vladimír Strečko, stomatológ. Štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Od r. 2013 patrí k tímu Schill Dental Clinic. Za základné princípy práce považuje neustále sebazdokonaľovanie a otvorenosť novým skúsenostiam a trendom. Aktívne ovláda anglický, ruský a nemecký jazyk.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.