Pohotovosť v Bratislave počas víkendov - 02 5464 7417. Presný čas si dohodnete priamo s lekárom.

Škrípanie zubov – čo ho spôsobuje a ako tomu zabrániť

7 minút čítania Zverejnené 29. 4. 2022

Bruxizmus

Škrípanie zubov – bruxizmus postihuje 10 % dospelých ľudí. Môže ísť o nočné škrípanie zubov, ktoré sa zaraďuje medzi poruchy spánku a o denné silné zatínanie žuvacích svalov, ku ktorému dochádza mimovoľne pri sústredení sa či šoférovaní. Dôsledkom bruxizmu môže byť poškodenie zubov a preťažovanie čeľustných kĺbov, vedúce k ich bolesti. Čo však spôsobuje potrebu zatínať zuby či škrípať nimi a ako sa dá tento problém liečiť?

Nočné škrípanie zubov patrí do parasomnií, čo sú poruchy spánku charakterizované ako abnormálne epizodické nepredvídateľné javy v spánku. Patrí sem napríklad námesačnosť, nočný des, rozprávanie zo sna, aj bruxizmus. Väčšina je provokovaná stresom. Často sa vyskytujú najmä v detskom veku, kedy sú považované za bežné a nepredstavujú problém, ak nejde o nadmerne časté javy. Konkrétne bruxizmom trpí 50% dojčiat z dôvodu prerezávania zubov. U starších detí je to okolo 20%.

Pri nočnom bruxizme ide o stereotypný pohyb žuvacích svalov, sprevádzaný zatínaním a škrípaním zubov. Objavuje sa v epizódach, ktoré trvajú niekoľko sekúnd, pričom sa človek, ktorý škrípe zubami, nezobudí. 

Denný bruxizmus je charakterizovaný silným zatínaním zubov pri činnostiach vyžadujúcich sústredenie a ide o mimovoľnú kontrakciu žuvacích svalov počas dňa. Na rozdiel od nočného, ktorý sa nedá vôľovo ovplyvniť, denný bruxizmus si môžeme všimnúť a prestať zatínať zuby. Niekedy ľudia trpia oboma formami naraz, ale nie je to pravidlom. Udáva sa, že denný bruxizmus je častejší u žien.

Najviac sa bruxizmus vyskytuje u detí a mladých dospelých, následne medzi 40 – 65 rokom života jeho výskyt klesá a v starobe je bruxizmus ojedinelý. Jedným z vysvetlení je, že vekom svaly prirodzene slabnú. Avšak je potrebné napísať, že až 90% populácie občas škrípe zubami, prípadne trpia bruxizmom len isté časové obdobie, ktoré spontánne odoznie.

 

Čo spôsobuje škrípanie zubov?

Za provokujúcu príčinu sa považuje nadmerný stres či úzkosť. Avšak zistil sa aj súvis medzi bruxizmom, bolesťami hlavy a krku a zlým postavením tela.

Veľmi častým typom zlého postavenia (najmä pri sedavých zamestnaniach) je predsúvanie hlavy dopredu pred ramená, čo preťažuje krčné svaly, ktoré úzko súvisia so žuvacími svalmi. U týchto ľudí majú žuvacie svaly zvýšený tonus. Preto úľavu od bruxizmu môže priniesť spolupráca s fyzioterapeutom, cvičenie a dbanie na správnu ergonómiu pri práci, ktorú vykonávate väčšinu dňa. 

Za ďalšiu možnú príčinu je považovaný nesprávny zhryz, ktorý môže tiež vytvárať disharmóniu v záťaži rôznych svalových skupín.

Pri bruxizme nebola dokázaná dedičnosť, ale popisuje sa rodinný výskyt, ktorý súvisí skôr s rodinnými zvyklosťami.

Za rizikové faktory pre vznik škrípania zubov sa považuje fajčenie, nadmerné pitie kávy a alkohol. Vyskytuje sa aj pri Parkinsonovej chorobe, u ľudí trpiacimi chrápaním a spánkovým apnoe, u detí s mentálnou retardáciou a môže byť nežiaducim účinkom pri užívaní antidepresív.

 

K akým problémom môže bruxizmus viesť a ako tomu zabrániť?

Častým škrípaním zubov môže dochádzať k zošúchaniu a praskaniu skloviny, niekedy vedúce až k odhaleniu dentínu (zuboviny). Vtedy už dochádza k výraznej citlivosti zubov. Tiež môže dôjsť k zničeniu protetických prác, ako sú napríklad korunky alebo fazety. 

Na ochranu zubov pred ich poškodením odporúčame zhotoviť špeciálne dlahy. Tieto dlahy sú z pevného materiálu, aby nedošlo k ich rýchlemu prehryznutiu. Vyhotovia sa podľa odtlačkov zubov a pred odovzdaním si ich pacient vyskúša, aby ich lekár upravil presne na mieru. Väčšinou sa dlaha vyrába na dolnú čeľusť, ale v niektorých situáciách môže lekár navrhnúť výrobu dlahy na horné zuboradie. Dlaha je tenká a upravená tak, aby pri nosení nevadila a aby bola maximálne pohodlná. Je vhodná na nosenie v noci, ale aj cez deň v prípade denného bruxizmu. 

Ďalším problémom, ku ktorému môže dlhodobý, neliečený buxizmus viesť je poškodenie čeľustných kĺbov, čo vedie k ich bolesti, problémom s otváraním úst, žuvaním, zívaním a k bolestiam hlavy. Vyššie spomenutá dlaha slúži ako prevencia tohoto problému. Ak už k bolesti a poškodeniu kĺbu dôjde, v tomto prípade je indikovaná dlaha, ktorá môže byť aj trochu vyššia, aby jemne zvýšila zhryz. Hlavička kĺbu sa tak oddiali od kĺbovej jamky a dôjde k odľahčeniu stlačeného väziva.

 

Liečba škrípania zubov

Škrípanie zubov u malých detí a občasné škrípanie u dospelých nevyžaduje liečbu. Dôkladným vyšetrením ústnej dutiny, zhotovením rtg snímkov, odobratím anamnézy a rizikových faktorov vieme odhaliť tie formy, ktoré vyžadujú liečbu a sledovanie. Nutné je opravenie zubov, ktoré sú kvôli škrípaniu poškodené a zhotoveníme ochrannú dlahu.

 

Vzhľadom k tomu, čo o bruxizme vieme, môžeme odporúčať tieto opatrenia:

  • spolupráca s fyzioterapeutom za účelom uvoľnenia napätia krčných a žuvacích svalov a pracovaní na správnom držaní tela (aj počas práce)
  • dodržiavanie spánkovej hygieny: Nepiť kávu a energetické nápoje 4 až 6 hodín pred spánkom; posledné jedlo jesť 3 – 4 hodiny pred spaním; po večeri neriešiť dôležité veci, které vás rozrušia; ľahká precházka po večeri môže zlepšit spánok, naopak cvičenie pred spaním môže spánok narušit; nepiť večer alkohol; nefajčiť pred spaním ani v dobe nočných probudení; posteľ aj spálňu používať iba k spánku a pohlavnému životu; chodiť do postele a vstávať každý den (aj cez víkend) cca v rovnakú dobu; minimalizovať hluk a svetlo v spálni a zaistiť vhodnú teplotu – najlepšie 18–20 stupňov C.
  • pri dennom bruxizme je nápomocné rozpoznanie situácii, kedy dochádza k zatínaniu a škrípaniu zubov, ideálne je ich zapisovanie. Toto opatrenie vedie po čase ku skoršiemu uvedomeniu si zatnutých čeľustí a ich uvoľneniu.
  • niekoľkokrát počas dňa trénovať kľudovú polohu sánky, kedy sú maximálne uvoľnené žuvacie svaly: pery sú jemne spojené, pričom horné a dolné zuby nie sú v kontakte. Jazyk je položený na hornom podnebí a špička jazyka sa nachádza za hornými prednými zubami.
  • vedeckých zistení o tom, ako sú telo, myseľ a stres prepojené, je stále viac. Na základe týchto zistení založil emeritný profesor Jon Kabat – Zinn Kliniku znižovania stresu na Massachusettskej univerzite v USA. Liečebný program je založený na “mindfulness” čo je trénovanie všímavosti a meditácie. Nejde o žiadne ezoterické teórie, ale o vedecky podložené dôkazy o neuroplasticite mozgu. Vedci pomocou magnetickej rezonancie dospeli k záveru, že po ôsmych týždňoch v tomto liečebnom programe dochádza k zvýšeniu hustoty v oblastiach mozgu spojených s učením, pamäťou, reguláciou emócií a so zaujímaním stanovísk. Stresové faktory sa neznížili, ale objektívne sa znížil ich vplyv na prežívanie a zdravie ľudí. Sú štúdie, ktoré popisujú znížený výskyt epizód nočného bruxizmu po niekoľkých týždňoch tréningu všímavosti a meditácie. O mindfulness a o návodoch v praktizovaní je dostupných mnoho kníh, informácií a kurzov.
  • v prípade ťažších foriem prichádza do úvahy farmakologická liečba v podobe liekov na uvoľnenie svalov, liekov na potlačenie úzkosti či lokálna aplikácia botulotoxínu do žuvacieho svalu. V týchto prípadoch odosielame pacientov k daným špecialistom.
  • veľkou pomocou môže byť spolupráca s psychológom či psychoterapeutom. V dnešnej dobe nejde o hanbu, ale o prostriedok k sebarozvoju.

Prevencia vzniku bruxizmu

Vzhľadom k tomu, že je nesprávny zhryz považovaný za rizikový faktor pri vzniku škrípania zubov, je dôležité jeho vyšetrenie a v prípade nutnosti jeho korekcia.  Našťastie máme na klinike expertov zo všetkých oblastí stomatológie, ktorí sa bezbolestne a bez čakania postarajú o akýkoľvek zubný problém.

Máme 25 rokov skúseností. Termín na konzultáciu dostanete do 48 hodín počas pracovných dní.

Ďalšie podobné články

CEREC

Estetická rekonštrukciaZlomený zub

Zlomený zub

Zlomený zub vieme opraviť na počkanie Napriek tomu, že zlomený zub objektívne nepredstavuje úplnú katastrofu, subjektívne to môže byť veľmi náročné. Ak sa totiž zlomí predný zub, miešať sa v nás začnú pocity smútku, že už nebudeme vyzerať ako predtým, strachu, či sa…

Prečítajte si článok

Sledujte svojich zubárov na Instagrame

schilldentalclinic

Dentálna hygienička s pacientkou pri dentálnej hygiene.
Primár Alexander Schill
Zubná korunka