Stomatologická chirurgia | Schill Dental Clinic

MENU

Stomatologická chirurgia

Pod stomatochirurgiou rozumieme všetky chirurgické úkony na zuboch, čeľustiach a mäkkých tkanivách ústnej dutiny (nejde však o rekonštrukcie v tvárovej oblasti). Najčastejšími vykonávanými zákrokmi v stomatochirurgii sú: vsadenie implantátov, extrakcie zubov, osteotómie (odstránenie presunutých zubov alebo zubných zvyškov), resekcie koreňového hrotu, hemisekcie, amputácie, replantácie, preprotetická chirurgia, chirurgické parodontálne terapie, incízie, excízie/ektómie.

Implantáty

Ak nezvratne prídete o zub, mnohé problémy tým len začínajú. Medzera v zubnom oblúku je nielen neestetická, ale spôsobuje aj zhoršenú funkciu chrupu. Nezaťažená kosť čeľuste navyše začína tzv. “ustupovať”. Chýbajúci zub sa dá nahradiť mostíkom, ale pri tom je potrebné, aby sa okolité zuby (často úplne zdravé) obrúsili. Moderným riešením náhrady chýbajúceho zubu je použitie implantátu. Zubné implantáty dokážu nahradiť nielen jeden chýbajúci zub, ale i celé zuboradie či jeho časť. Zubný implantát zabraňuje redukcii kosti a tvorí pevný bod pre ďalšie protetické riešenia - korunky, mostíky alebo snímacie náhrady.

Implantát je vlastne titánová skrutka zavedená malým operačným zákrokom do čeľuste namiesto chýbajúceho zubu. V podstate nahrádza chýbajúci koreň zubu. Pri hojení (ktoré trvá od 3 do 6 mesiacov) kosť obrastie implantát a dokonca čiastočne vrastie do jeho štruktúry. Na takto pevne uchytený “koreň” potom môžeme bezpečne nasadiť korunku, mostík alebo protézu. Implantáty sú estetické a pevné, a preto môžu pacienti jesť všetko bez obmedzení, čo výrazne zvyšuje kvalitu ich života.

Extrakcie zubov

Extrakcie zubov patria k najčastejšie vykonávaným stomatochirurgickým výkonom. Ide o odstránenie zubu z jeho zubného lôžka mechanickým pôsobením. Viac o extrakciách a o ich indikáciách sa dozviete v rozsiahlejšom článku na našej stránke.

Osteotómie

Osteotómia je operatívne oddelenie kostí alebo výbežkov kosti. Napríklad pri odstraňovaní v kosti ležiacich zubov alebo zubných zvyškov (napr. aj koreňov). Veľmi častou osteotómiou býva odstránenie zubov múdrosti.

Resekcie koreňového hrotu

Ide o uvoľnenie a odstránenie hrotov všetkých koreňov zubu. Resekcia slúži hlavne na odstránenie zápalových ložísk, ktoré sa do hrotu koreňa premiestnili zubným nervom a nedali sa odstrániť zvyčajnou liečbou koreňového kanálika. V niektorých vážnejších prípadoch môže byť infikovaná až kosť. Resekcia koreňového hrotu dáva až 70 % šancu na zachovanie zubu.

Amputácie

Amputácia je odstránenie časti korunky a koreňa zubu. Tak môže byť napr. odstránený koreň pri zachovaní zvyšného zubu.

Replantácie

Jedná sa o opätovné vsadenie nechcene odstráneného zuba (napr. po nehodách alebo úrazoch, napr. u športovcov). Ak zub nie je zlomený a kosť nie je poškodená, tak zub je možné opäť vsadiť na jeho pôvodné miesto v čeľusti. Čerstvý, práve stratený zub, je dobré prepravovať v slinách alebo v mlieku (v uzavretej nádobke).

Preprotetická chirurgia

Ide o všetky chirurgické zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu uloženia zubnej protézy. Pri takomto výkone zubný lekár spolupracuje s orálnym chirurgom. Takýto zákrok väčšinou potrebujú starší, sčasti bezzubí pacienti, pretože po strate zubu sa čeľustná kosť mení. Cieľom chirurgického zákroku je získať povrch kosti bez svalstva, ktorý je možné zaťažiť protézou.

Chirurgické parodontálne terapie

Parodontálna chirurgia je doplnkovou terapiou pri ochorení paradentózou. Pri závažnejších formách parodontopatie môže sa zubný lekár rozhodnúť pre „otvorenú kyretáž“. Pod lokálnym znecitliveným sa odklopí ďasno zubu, vyčistí sa zubný koreň, odstráni sa infikované tkanivo, vymodeluje sa zubné ďasno a všetko sa zašije.

Excízie/ektómie

Excízia zahŕňajú vyrezanie kúskov sliznice a tkaniva až po odstránenie veľkých tumorov. To posledné však spadá do oblasti ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie. Zubár pod lokálnym znecitlivením odstráni napr. nadbytočné časti tkaniva, okraje rany a pod.

Aj najlepšie uskutočnený chirurgický zákrok môže so sebou prinášať značný opuch a bolesti. Bolesť utišujúci prostriedok na prvý deň po operácii väčšinou dáva zubár. V súvislosti s užívaním ďalších liekov, je dobré toto konzultovať s lekárom, pretože niektoré voľne dostupné lieky proti bolesti podporujú krvácanie, a nie sú preto vhodné. Zodpovedné správanie sa po chirurgickom zákroku v značnej miere podporuje úspešnosť tohto zákroku. Je vhodné dočasne sa vyhnúť alkoholu, nikotínu a kofeínu. Oblasť podráždenú chirurgickým zákrokom je vhodné chladiť (zvonka) studenými obkladmi na zmiernenie opuchov.