Zubná chirurgia

Chirurgické zákroky

Všetky zákroky priamo na klinike 

Chirurgické zákroky na zuboch, čeľustiach a mäkkých tkanivách ústnej dutiny vykonávame na dennej báze. Medzi najčastejšie patria: 

  • implantácia (nahradenie chýbajúceho koreňa zuba)
  • extrakcia (vytrhnutie zuba)
  • resekcia koreňového hrotu (odstránenie konca zubného koreňa)
  • replantácia (opätovné vloženie zuba do zubného lôžka)
  • autotransplantácia (prenos vlastného zuba na iné miesto)
  • preprotetická chirurgia (úprava zubného lôžka)
  • parodontálna chirurgia (plastický zákrok na parodonte)
  • excízia (chirurgické odstránenie tkaniva, nádoru v celku)

Extrakcia (vytrhnutie) zubov

Ide o vybratie zuba z jeho zubného lôžka mechanickým pôsobením. Tento zákrok sa vykonáva v prípade, ak sa už zub nedá zachrániť. Stavy, ktoré v minulosti viedli k exktrakcii zubov, dnes už vieme úspešne liečiť a vieme tak zachovať zdravé zuby čo najldhšie. Sú však situácie, kedy sa trhaniu vyhnúť nevieme. Vďaka špičkovým lekárom a nadšdandardnej modernej technike si vieme poradiť s neprerezanými zubami, zaklinenými zubami či so zubami s výrazne zahnutými koreňmi. Zákrok prebieha v lokálnej anestézii a je bezbolestný. 

Implantácia zubov

Ak prídete o zub, mnohé problémy tým len začínajú. Medzera v zubnom oblúku je nielen neestetická, ale spôsobuje aj zhoršenú funkciu chrupu. Nezaťažená kosť čeľuste navyše začína tzv. “ustupovať”. Moderným riešením náhrady chýbajúceho zuba je použitie zubného implantátu. Výhodou je, že netreba obrusovať susedné zdravé zuby ako pri premostení medzery mostíkom. Plusom je tiež následné zaťažovanie kosti tak, aby bol zachovaný jej zdravý metabolizmus. Implantát je titánový predmet, ktorý nahrádza chýbajúci koreň zuba. Nahradiť môžeme jeden zub, ale taktiež je možné zhotoviť na implantáty fixný mostík či nahradiť celé zuboradie systémom all on 4 alebo all on 6. Najvhodnejší spôsob liečby vám navrhne špecialista na mieru.

Doplnenie chýbajúcej kosti (augmentácia kostného defektu) 

V prípade nedostatku kosti je možné zväčšiť jej objem pred alebo počas samotnej implantácie. Počas jednej návštevy vie stomatochirurg vytvoriť vhodné podmienky na vsadenie implantátu a to tak, že kosť doplní a vo väčšine prípadov následne zavedie aj implantát. Ak lekár posúdi, že treba počkať na prihojenie augumentátu, implantát vám vložíme do zahojenej a doplnenej kosti na ďalšej návšteve. Zákrok je bezbolestný, vykonávaný v lokálnej anestézii. Na želanie pacienta, alebo pri náročných či početných zákrokoch, kedy ide o rekonštrukciu celého chrupu, poskytneme aj celkovú anestéziu. Pomocou najmodernejších techník vieme doplniť aj veľké kostné defekty. Používame na to na mieru zhotovenú titánovú mriežku, ktorá slúži ako oporná konštrukcia, do ktorej skúsený chirurg aplikuje augmenát. Výsledok je vďaka použitiu mriežky prediktabilný a liečba úspešná. Vďaka doplneniu chýbajúceho objemu kosti vieme pacientom výrazne zvýšiť kvalitu života, zlepšiť estetiku a zabezpečiť dlhodobú funkčnosť a stabilitu implantátov. 

Sinus lift

V prípade, že je v oblasti zadných horných zubov nepostačujúca hrúbka a objem kosti na zavedenie implantátov, vtedy môžeme použiť chirurgický zákrok sinus lift. V oblasti nad zadnými hornými zubami sa nachádzajú čeľustné dutiny. Pomocou tohoto chirurgického zákroku môžeme jemne nadvihnúť membránu, ktorá vystieľa čeľustnú dutinu. Jej nadvihnutím od dna čeľustnej dutiny vytvoríme priestor a ten vyplníme kostnou náhradou. Získame tak väčší objem kosti, potrebný na zavedenie zubného implantátu. 

 

Resekcia koreňového hrotu

Slúži na odstránenie zápalových ložísk na hrote koreňa, ktoré sa tam dostali z koreňových kanálikov zuba a nedali sa odstrániť zvyčajnou liečbou koreňového kanálika. V minulosti bola resekcia koreňového hrotu častým zákrokom, dnes vďaka pokroku v liečbe infekcií koreňových kanálikov a použitiu mikroskopu, je indikovaná len veľmi zriedka. Zvyčajne totiž na zvládnutie infekcie stačí precízna endodoncia (mechanicko-chemické vyčistenie a presné hermetické zaplnenie koreňových kanálikov). Ak je indikovaná resekcia koreňového hrotu, prebieha v lokálnej anestézii, lekár odstráni zapálené ložisko pri hrote koreňa, vyčistí danú oblasť a táto liečba prebieha zároveň s endodontickým ošetrením zvyšku koreňového kanálika, pod mikroskopom. 

 

Replantácia

Ide o opätovné vsadenie vyrazeného zuba (napr. po nehodách alebo úrazoch, napr. u športovcov). Ak zub a kosť nie je úplne poškodená, zub je možné opäť vsadiť na jeho pôvodné miesto v kostnom lôžku. Čerstvý, práve vypadnutý zub, je dobré prepravovať v slinách, najlepšie je vložiť si ho medzi líce a zuby a tak ho prepraviť (len u dospelých, u detí takto hrozí vdýchnutie!) Predtým ho neumývať a čím skôr sa dostaviť do zubnej ambulancie. S postupujúcim časom sa znižuje šanca na jeho úspešnú replantáciu. 

 

Autotransplantácia

O jej využití môžeme rozmýšľať najmä pri mladých pacientoch, ktorí prídu predčasne o stoličky (šestky či sedmičky). Ak majú zdravé zuby múdrosti, môžeme osmičku autotransplantovať, teda extrahovať a vložiť na miesto pôvodnej stoličky (najčastejšie šestky). O úspešnosti zákroku rozhodujú anatomické pomery kostného lôžka stoličky a tvary koreňov prenášanej osmičky. Preto je nutné pred zákrokom absolvovať rtg či CT vyšetrenie, aby lekár zhodnotil, či je vôbec použitie tejto metódy vhodné a možné z hľadiska tvaru koreňov. Ak autotransplantácia nie je možná a pacient má ukončený kostný rast, môžeme pristúpiť k implantácii. 

 

Predprotetická chirurgia

Ide o jednu z odvetví stomatologickej chirurgie, ktorá upravuje podmienky ústnej dutiny pre protetické práce. Patria sem chirurgické zákroky, ktoré zlepšujú podmienky pre zhotovenie celkovej snímateľnej zubnej náhrady a tak zaručujú jej ideálne a príjemné nosenie a dlhšiu životnosť práce.  Jedná sa o úpravy čeľustí a slizníc, ako napríklad odstránenie slizničných rias, zahladenie kostných výčnelkov (egalizácia), ale aj rôzne plastiky ústnej predsiene. Takouto úpravou vieme dosiahnuť to, že horná aj dolná protéza bude dobre sedieť, priľne na podnebie či dolné lôžko, nebude padať pri rozprávaní a jedení, nebude odierať a nebude ju nutné lepiť. 

 

Parodontálna chirurgia

Paradontálna chirurgia je odvetvím zubného lekárstva, ktorým sa chirurgicky liečia a upravujú parodontálne tkanivá, teda ďasná, závesný aparát zubov a sliznice úst. Spadá pod parodontológiu. Patria sem rôzne plastiky parodontu. Riešia sa nimi či už ochorenia parodontu a/alebo estetické úpravy ďasien. Týka sa nielen parodontálnych pacientov v akútnom stave, ale i vyliečených pacientov, ktorí už majú stratový defekt. Vďaka moderným chirurgickým postupom vieme stratené tkanivá doplniť a jemnou plastikou následne vymodelovať ďasná tak, aby bol výsledný efekt prirodzený a pekný. Pri tzv. gummy smile probléme vieme ďasná skrátiť a zuby opticky predl'žiť. Všetky zákroky sú bezbolestné. 

 

Excízia

Zahŕňa zákroky od vyrezania kúskov sliznice a tkaniva až po odstránenie veľkých tumorov. Zubár pod lokálnym znecitlivením odstráni napr. nadbytočné časti tkaniva, jazvy, okraje rany či podozrivý útvar. Excidované tkanivo je možné poslať na histologické vyšetrenie. Odoperovanie väčších tumorov, cýst alebo rozbujeného tkaniva, ktoré nie je možné excidovať, je možné len na klinike maxilofaciálnej chirurgie a v prípade podozrenia pacientov odosielame na toto vyššie špecializované pracovisko. 

 

 

Na čo sa nás najčastejšie pýtate

Najskôr vám popíšeme celý proces, povieme vám, čo je dôležité dodržiavať po zákroku a vysvetlíme vám všetko, čo vás bude o zákroku zaujímať. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že ste v dobrých rukách a nemáte sa čoho obávať. Všetky tieto zákroky vykonávame v lokálnej, prípadne celkovej anestézii s použitím kvalitných materiálov a najnovších technológií.

Aj najlepšie uskutočnený chirurgický zákrok môže so sebou prinášať opuch alebo bolesti. Po každom z týchto zákrokov od nás pacient dostane bolesť utišujúci prostriedok na prvý deň po operácii. Užívanie ďalších liekov je však dobré konzultovať s lekárom, pretože niektoré voľne dostupné lieky proti bolesti podporujú krvácanie, a nie sú preto vhodné. Zodpovedné správanie sa po chirurgickom zákroku v značnej miere podporuje úspešnosť tohto zákroku. Je vhodné dočasne sa vyhnúť alkoholu, nikotínu. Oblasť podráždenú chirurgickým zákrokom je vhodné chladiť (zvonka) studenými obkladmi na zmiernenie opuchov.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.