Zubný implantát a čo o ňom ešte neviete

Estetický a zdravý chrup je v spoločnosti devízou, ktorá pomôže zdvihnúť zdravé sebavedomie. Neúplné zuboradie však nie je len estetickým problémom. Spájajú sa s ním aj zdravotné problémy. Akonáhle podstúpite extrakciu (trhanie) zubu , alebo vám tento vypadne samovoľne, nastávajú v ústnej dutine, zubnom oblúku aj na kosti v mieste chýbajúceho zuba nechcené zmeny. S medzerou susediace zuby majú tendenciu posúvať sa smerom k medzere a časom aj zostupovať do nej. Protiľahlé zuby zas majú tendenciu časom vyrastať, pretože na ne nepôsobí dostatočný protitlak pri skuse. Na kosti pod chýbajúcim zubom zas dochádza v dôsledku zníženej záťaže k úbytku kostnej hmoty - atrofii. Chýbajúci zub však ovyplvňuje aj vašu schopnosť konzumovať potravu či ovplyvňuje artikuláciu. z týchto obmedzení môže plynúť nerovnomerné zaťažovanie chrupu a v konkrétnych prípadoch chýbajúcich zubov (napr. dlhodobo chýbajúce zuby v zadnej časti zubného oblúku) môže dochádzať aj k čelustno-sánkovým deformáciám. Riešením sú potom zubné náhrady, medzi ktoré patria aj tzv. zubné implantáty.

Čo je to zubný implantát a ako prebieha zákrok?

Zubný implantát je vlastne náhradou chýbajúceho koreňa zuba. Používa sa v prípadoch keď už v kosti čeľuste nemáme dosť zubného koreňa, prípadne je zubný koreň nepoužiteľný ako nosný prvok zubnej náhrady. Zubný implantát vyzerá ako trošku špeciálna skrutka, ktorá je vyrobená tak, aby sa dokázala po implantovaní do miesta koreňa zuba zrásť a zhojiť s okolitou kosťou. Je vyrobený z titánu. Tento ‘umelý zubný koreň’ je z veľkej časti neviditeľný, nakoľko sa nachádza v kosti čeľuste. Po aplikácii zubného implantátu z ďasna vytŕča len krycia skrutka, ktorá formuje ďasno do potrebného tvaru a zakrýva vstup do vnútorného závitu implantátu, do ktorého sa potom zaskrutkuje zubná korunka (môže slúžiť aj ako pilier o ktorý sa uchytáva zubný mostík). Zubná korunka je vlastne viditeľná časť umelého zuba, ktorý vám po osadení slúži ako funkčná a estetická náhrada toho chýbajúceho. Takéto riešenie zubnej náhrady sa dá považovať za trvalé a z hľadiska hygieny praktickejšie ako zubný mostík.

Aký je postup implantácie zubného implantátu?

Celkový postup vyšetrení, samotného ošetrenia a následného zákroku nebýva príliš zložitý. Hlavne v prípadoch, keď má pacient dostatok kosti a nie je nutné robiť kostné nadstavby. Postup v niekoľkých krokoch si môžete prečítať, alebo si pozrite nižšie uvedené video.

 1. Prvé vyšetrenie - Pacient príde na komplexné klinické vyšetrenie, ktoré obvykle zahŕňa aj panoramatický rtg snímok a CT (trojrozmerný rtg snímok).Tu sa overí komplexne zdravotný stav pacienta a kvalita kosti pod chýbajúcim zubom.V prípade, že pacient schváli časový plán zákroku, je odoslaný na dentálnu hygienu.
 2. Dentálna hygiena - Na oddelení dentálnej hygieny je pacientov chrup zbavený mäkkých a pevných nečistôt čo v preklade znamená odstránenie zubného plaku, zubného kameňa či prípadnej pigmentácie. To sa deje pomocou ultrazvuku, manuálneho mechanického dočisťovania a následného opieskovania zubov a fluoridácie.
 3. Chirurgická implantácia zubného implantátu - Počas zákroku sa zavedie implantát do čeľustnej kosti pacienta. Jedná sa o malý a nebolestivý chirurgický zákrok , ktorý sa zväčša prevádza v lokálnej anestéze. Pacient vníma len mierny tlak. Celková Anestézia je možná v prípade nahrádzania väčšieho množstva zubov.
 4. Kľudový režim a stravovanie - Dva až tri dni po zákroku ustúpi pacientovi opuch(chladný obklad pomáha). Pri menších zákrokoch pacient nie je opuchnutý vôbec. Netreba sa však obávať, jedná sa len o mierny opuch. V tomto čase môže pacient tiež pociťovať určitú citlivosť v mieste implantácie. Tá sa však postupne vytráca. Celkovo by sa mala vytratiť po 7-10 dňoch. Stravovanie si v tomto čase vyžaduje určité obmedzenia (Preferujú sa kašovité jedlá).
 5. Vyberanie stehov - Po zhruba týždni po prevedení zákroku implantácie prichádza pacient na druhé sedenie a vyberanie stehov.
 6. Fáza Hojenia - obdobie hojenia pred odberom otlačkov trvá približne 6 týždňov. Počas doby hojenia, môže byť chýbajúci zub nahradený dočasnou korunkou, zubným mostíkom alebo snímateľnou zubnou náhradou.
 7. Odoberanie odtlačkov na korunku zuba - po fáze hojenia príde pacient na kontrolu stavu hojenia pomocou ďalšieho rtg snímku a ak je všetko v poriadku urobíme odber odtlačkov čeľustí, na základe ktorých sa bude vyrábať definitívna zubná korunka. Definitívnu zubnú náhradu vyrobí profesionálny zubný technik. (Tento úkon trvá niekoľko dní.)
 8. Osadenie finálnej zubnej korunky na implantát - týždeň po odobratí odtlačkov sa finálna korunka naskrutkuje, funkčne aj esteticky plne nahradí váš zub. V prípade potreby sa dá jednoducho a bezbolestne odskrutkovať, upraviť a následne nasadiť.
 9. Pravidelné zubné kontroly - po osadení zubnej korunky na implantát sú potrebné pravidelné zubné kontroly. Pri týchto kontrolách sa zameriavame na stav a prípadný vývoj zubného skusu, žuvania a tiež kontrolujeme aj stav zubnej hygieny.

Zubný implantát postup (video):

Časté otázky ohľadom zubných implantátov

Zubný implantát - životnosť

Aká je životnosť zubného implantátu? Samotný materiál, z ktorého je vytvorená korunka, veľmi dobre odoláva mechanickej aj chemickej záťaži, ktorá ho môže v ústnej dutine postihnúť. V prípade poškodenia samotnej korunky sa táto dá vždy nahradiť. Dá sa teda povedať,že životnosť samotnej korunky si viete predlžovať. Treba tiež spomenúť, že dodržovať správnu dentálnu hygienu je základ a pri zubných implantátoch to platí dvojnásobne. Nenechajte korunku zanášať zubným povlakom a zamedzte tvorbe zubného kameňa dôslednou zubnou hygienou pomocou zubnej kefky, nití, medzizubných kefiek. Zubný kameň vám vždy môže spôsobiť zápal ďasien a ďalšie z toho plynúce problémy. Čo sa týka životnosti samotného implantátu, je z titánu a preto nedochádza k jeho znehodnoteniu. Môže sa však stať, že sa implantát tzv. ‘odhojí’ , teda vypadne. Toto sa stáva väčšinou vo fáze hojenia po zavedení implantátu, cca v 1-1,5% prípadov. Vtedy netreba zúfať, telo je schopné takýto kostný defekt zregenerovať - kosť dorastie. Následne v relatívne krátkom čase je možné implantát aplikovať opätovne, s vysokým percentom úspešnosti. Priemerná meraná životnosť zubného implantátu sa líši človek od človeka v závislosti od starostlivosti, no meranie dokázalo že až 90% všetkých zubných implantátov je v perfektnom stave aj po 10 rokov. Pri správnej starostlivosti a zdravej kosti nie je ojedinelé ich mať až do konca života.

Životnosť zubného implantátu ovplyvňuje správne dodržovanie dentálnej hygieny a pravidelné kontroly u zubného lekára. Takýmto spôsobom môžete zubným implantátom predĺžiť životnosť až do konca života. Hoci ich zubný kaz už nepostihne nie sú to tzv. bezúdržbové zuby.

Zubný implantát a hojenie

Hojenie zubného implantátu záleží od viacero faktorov. Hlavnú rolu hrá zdravotný stav pacienta, kvalita kosti v ktorej je zubný implantát vsadený, ale aj typ implantátu ktorý bol použitý. V priemere ale úplné zhojenie zubného implantátu trvá od 6 týždňov do pol roka. Treba však podotknúť, že s dočasnou zubnou náhradou viete zuby používať už niekoľko hodín po osadení. S finálnou zubnou korunkou už približne po 6 týždňoch od implantácie.

Zubný implantát a bolesť?

Spôsobuje zubný implantát bolesť? Dá sa povedať, že áno. Jedná sa však skôr o miernu formu bolestivého prejavu, ktorá odoznieva už v prvých dňoch po zákroku. Po prvom týždni vám zákrok budú pripomínať už len stehy.

Bolesť po zhojení zubného implantátu, nie je bežná a preto ju treba riešiť so zubným lekárom. Môže sa jednať o následok nedostatočnej domácej dentálnej hygieny.

Zubný implantát - cena

V každom prípade aplikácie zubného implantátu hrá rolu veľa premenných. Medzi inými je to zdravotný stav pacienta, stav zbytkovej kosti a chrupu a iné. Cenu pre vás je preto najjednoduchšie určiť po osobnej konzultácii, prípadne ešte presnejšie po vyšetrení pomocou panoramatického RTG snímku, ktorý nám prezradí hore zmieňované faktory. Od zisteného zdravotného stavu sa následne odvíjajú možné riešenia vašeho problému. V zásade ale vieme porovnať cenu nekomplikovanej implantácie zubného implantátu do zdravej kosti s cenou klasického zubného mostíku, čo je približne 560€ . Bližšie informácie o cenách nájdete v cenníku.

Je zubný implantát vhodný pre vás?

 1. Osteporóza, cukrovka a iné chronické ochorenia - Mnoho samozvaných zdrojov nesprávne informuje, že zubné implantáty nie je možné implantovať pri osteoporóze, cukrovke či pri inom chronickom ochorení. Tieto tvrdenia nie sú bez výnimky založené na pravde. Ak sú tieto ochorenia správne liečené a stabilizované, je možné použiť zubné implantáty s porovnateľnou úspešnosťou aká je dosahovaná pri zdravých jedincoch.
 2. Tuhí fajčiari - Fajčenie môže byť rizikom z dlhodobého hľadiska, pretože narúša dlhodobú stabilitu zubných implantátov. To je však možné alternatívnymi spôsobmi obmedziť.
 3. Chronický alebo akútny zápal ústnej dutiny - V prípade prítomnosti akútneho ale predovšetkým chronického zápalu ústnej dutiny, nie je možné a vhodné zavádzať zubné implantáty. (Napr. nestabilná paradontitída/paradontóza, zle ošetrené zuby s nálezom a podobne.) Najprv je treba odstrániť dôvod zápalu, prípadne stabilizovať ochorenie a až následne je možné zvažovať ďalší postup.

Zubný implantát je vhodný pre každého pacienta ktorému to jeho aktuálny zdravotný stav dovoľuje. Tento stav musí posúdiť ošetrujúci zubný lekár. Aj preto sú veľmi dôležité vyšetrenia a konzultácie pred chirurgickým zákrokom. Informujte sa bližšie cez telefónny kontakt alebo mailom.

Je lepší zubný implantát alebo zubný mostík?

Z cenového hľadiska ľudia často riešia dilemu či je lepší zubný implantát alebo zubný mostík. Najjednoduchšie bude porovnať vecne hlavné výhody a nevýhody zubného mostíka a zubného implantátu.

Zubné implantáty výhody:

 • Trvanlivosť
 • Vysoká odolnosť
 • Vysoká estetika výsledného efektu - ako pravý zub
 • Nahradí ako korunku, tak aj koreň zuba
 • Pri rekonvalescencii nie je problém s konzumáciou potravín a hryzením
 • Normálna artikulácia
 • Nezávislosť na tzv. nosných zuboch
 • Nezaťažuje nosné zuby
 • Jednoduchšia dentálna hygiena ako pri zubnom mostíku
 • Neničí zdravé zuby z dôvodov obrusovania zdravých- nosných zubov
 • Možné riešenie pri náhrade všetkých zubov

Zubné implantáty nevýhody:

 • Vyššia cena pri náhrade väčšieho počtu zubov
 • Je potrebný chirurgický zákrok

V prípade, že máte záujem informovať sa bližšie na tému zubný implantát, môžete tak urobiť telefonicky alebo mailom.

Zubný mostík výhody:

 • Nezasahuje sa do kosti
 • Po rádioterapii, chemoterapii, ak sú kontraindikované implantáty
 • nižšia cena pri náhrade väčšieho počtu zubov, ktorá sa však nemusí vyplatiť

Zubný mostík nevýhody:

 • Nešetrné k zdravým - oporným zubom ( musia sa obrusovať)
 • Zblízka zubný mostík nevyzerá prirodzene a esteticky
 • Nahrádza len korunku zuba
 • Možná zhoršená artikulácia
 • Obmedzená použiteľnosť pri náhrade veľkého počtu zubov

V prípade, že máte záujem informovať sa bližšie na tému zubný mostík, môžete tak urobiť telefonicky, alebo si prečítajte náš článok o zubných mostíkoch.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.