Rekonštrukcie chrupu

Ak sú zuby deštruované kazmi, úrazmi, či v dôsledku rôznych ochorení, alebo je postavenie zubov chybné a náš chrup tak nevie plniť svoje funkcie, má to veľký vplyv na náš život. Jediná možnosť zmeniť to, je pristúpiť k rekonštrukcii chrupu.

Rekonštrukcie chrupu

Čo zahŕňa rekonštrukcia chrupu? Je to vlastne obnovenie funkcie, vzhľadu a zdravia celého chrupu. Najskôr je nutné absolvovať  vyšetrenie, vrátane RTG a niekedy CT. Následne s vami lekár prejde všetky možnosti vhodné pre vás aj s cenovou kalkuláciou. Všetky vyšetrenia a zákroky budú prebiehať u nás na klinike. Rekonštrukcie chrupu môžu mať rôznu podobu - od výmeny starých zubných výplní a domodelovania zubov, až po doplnenie tzv. bezzubej čeľuste.

Staršia žena - rekonštrukcia chrupu

 

A: ESTETICKÉ REKONŠTRUKCIE CHRUPU

Ide o rekonštrukcie chrupu, ktorý je síce zdravý, ale esteticky nevyhovujúci. Aj na zdravých zuboch sa môžu nájsť chybičky krásy. Zväčša ide o sfarbenie zubov, neesteticky vyzerajúce zubné výplne, tvar alebo veľkosť zubov. Problém sa dá riešiť rekonštrukciou (dobudovaním) zubov pomocou fotokompozitnej alebo keramickej výplne, bielením zubov, keramickými fazetami, korunkami, prípadne jemnými chirurgickými zákrokmi na ďasnách, ktoré vedia zuby opticky predĺžiť alebo skrátiť.

 

B: CELKOVÉ REKONŠTRUKCIE CHRUPU - FUNKČNÉ A ESTETICKÉ

Toto sú najčastejšie problémy, ktoré sa dajú jednoducho vyriešiť. Odstránime zubné kazy, ošetríme koreňové kanáliky, urobíme rekonštrukciu koruniek pomocou fotokompozitnej alebo keramickej výplne, v prípade väčšieho poškodenia nasadíme nové korunky, v prípade chýbajúcich zubov ich doplníme mostíkom či implantátom.

Niekedy už zostávajúce zuby nedokážu plniť svoju funkciu a sú zdrojom baktérií, ktoré sa šíria do celého tela. Vtedy ich bezbolestne extrahujeme (vytiahneme) a volíme celkovú rekonštrukciu chrupu pomocou implantátov, na ktoré sa uchytia zubné náhrady - tzv. “all on 4" alebo “all on 6”. Znamená to, že ak nemáte žiadne horné alebo dolné zuby, na 4 alebo 6 implantátov vám upevníme nové zuby tak, že si ich nebudete musieť vyberať. Budete môcť jesť bez problémov a budete sa o ne starať rovnako ako o vlastné.

Zub sa môže zlomiť v dôsledku úrazu, vtedy sa zlomí skôr predný zub. Ak máte úlomok zuba, vieme ho “nalepiť” naspäť alebo chýbajúcu časť doplníme fotokompozitnou alebo keramickou výplňou, ak treba rozsiahlu rekonštrukciu, tak korunkou. To všetko vieme urobiť počas jednej návštevy. Zadný zub sa zväčša zlomí v dôsledku prítomnosti staršej amalgámovej výplne, ktorá zasahuje viac ako polovicu veľkosti korunky. Vtedy buď dôjde k odlomeniu jednej steny zuba alebo môže celý zub prasknúť. Niekedy, nanešťastie, zlomenina zasahuje až do koreňa - vtedy musí byť zub extrahovaný.  Ak zlomenina nezasahuje do koreňa, podľa rozsahu môžeme použiť väčšiu keramickú výplň overlay alebo korunku.

V prípade, že sú zuby zmenšené v dôsledku škrípania, sú následne preťažované čeľustné kĺby a ľudia môžu trpieť bolesťami hlavy, pukaním v kĺboch, či inými ťažkosťami. V takom prípade môže pomôcť rekonštrukcia chrupu v podobe zvýšenia zhryzu, kedy sa pomocou koruniek alebo viacerých tzv. overlay výplní zvýšia zuby.

Niektorí dospelí museli v detstve užívať tetracyklínové antibiotiká, ktoré sú dnes u detí kontraindikované práve kvôli nezvratnému poškodeniu skloviny. Na zuboch vytvorili hnedé, či šedé sfarbenia, niekedy akoby čiary cez zuby. V tomto prípade pomôžu fazety.

Iným problémom trpia ľudia s tráviacimi ťažkosťami, kedy sú zuby často vystavované kyselinám, ktoré naleptávajú sklovinu. Tá môže meniť farbu, stáva sa poréznejšou a zachytáva sa v nej viac pigmentov. Ak zdravotný problém už netrvá, pomôže dentálna hygiena a remineralizácia zubov. Ak ale zdravotný problém pretrváva, poškodzovanie zubov bude pretrvávať tiež, najlepším riešením sú korunky, ktoré sa už nepoškodia.

V prípade pokročilej parodontitídy dochádza k ústupu kosti, ktorá sa prejavuje kývaním zubov a odhaľovaním koreňov zubov. Tu vieme zakročiť najskôr intenzívnou dentálnou hygienou, niekedy v kombinácii s užívaním antibiotík. Po úspešnom ukončení tejto fázy môžeme zvažovať chirurgické riešenia ako otvorené kyretáže, augmentácie kosti metódou riadenej kostnej regenerácie.

K estetickým operatívnym zákrokom patrí krytie obnažených krčkov zubov. Aj tieto zákroky sú vďaka našim moderným metódam a skúseným lekárom bezbolestné.

Problém s existujúcimi korunkami, či mostíkmi môžete spozorovať buď sami, či už zápachom, zvýšeným usadzovaním jedla pri alebo pod korunkou, zlým čistením (trhá sa vám zubná niť) alebo ostrými okrajmi. Niekedy problém vidieť až na RTG snímku. Môže ísť o skrytý kaz pod korunku, zlý okraj spôsobujúci zápal ďasna, až ústup kosti, či iné problémy. Vtedy treba danú korunku či mostík sňať, opraviť, čo sa pod ňou pokazilo a urobiť novú korunku.

Ide o pomerne vzácne dedičné ochorenia amelogenesis imperfecta, kedy je postihnutá sklovina,  alebo dentinogenesis imperfecta, kedy je postihnutá zubovina a následne sú zuby veľmi krehké, lámavé a citlivé. V obidvoch prípadoch môžu byť postihnuté mliečne aj trvalé zuby a ochorenia majú viac typov a príznakov. Liečba závisí od rozsahu poškodenia. Možnosťou sú ochranné korunky už mliečnych zubov, korunky trvalých zubov, mostíky, či implantáty pri úplnej deštrukcii zubov. U týchto pacientov je často nutná spolupráca s čeľustnými ortopédmi, nakoľko je bežná malpozícia zubov, či tzv. otvorený zhryz.

Vďaka tomu, že máme na klinike odborníkov zo všetkých oblastí stomatológie, vieme ponúknuť viaceré možnosti riešenia, vrátane posunu zubov čeľustným ortopédom. Na našej klinike sa vám počas jednej návštevy pozrú na zúbok hneď viacerí špecialisti.

Protetika pri rekonštrukcii chrupu

 

Ako dlho celá rekonštrukcia trvá?

Niektoré zákroky je možné zvládnuť počas jednej návštevy. To znamená, že po prvej návšteve od nás odídete s novým úsmevom či s hotovým implantátom. Všetko závisí od stavu chrupu pacienta. Na začiatku odporúčame absolvovať dentálnu hygienu, aby boli následné zákroky realizované v nezapálených ďasnách a v čistom prostredí. Pacientom môžeme najskôr zhotoviť ich nový úsmev z plastického materiálu, ktorý môžu pár dní nosiť, aby si vyskúšali, či sú s návrhom spokojní. Prípadne vieme nadizajnovať pacientovi úsmev na počítači. Následne, po odsúhlasení, už môžeme nasadzovanie faziet, koruniek, či iných náhrad realizovať počas jednej návštevy. Ak treba extrahovať (vytiahnuť zub) a implantovať, ak nám to situácia dovolí, tiež sa to dá absolvovať počas jednej návštevy, zároveň pacient dostane provizórnu náhradu zubov, takže bez zubov od nás neodchádza. V prípade implantátov závisí dĺžka hojenia od použitého implantátu a individuálneho hojenia a pohybuje sa v rozmedzí 3 týždňov až 6 mesiacov. Po zahojení implantátu môžeme pristúpiť k nasadeniu definitívnej zubnej korunky alebo náhrady. Výroba týchto definitívnych prác trvá zhruba týždeň. Každopádne na našej klinike vyriešime problém so zubami definitívne.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.