Prijímame nových pacientov. Termín do 24 hod. 5-ročná záruka na všetky ošetrenia.

FazetyTechnológieZubné implantátyZubné korunky

Na slovíčko o trendoch v modernej stomatológii

3 minúty čítania Zverejnené 30. 8. 2022

Zubár a počítač

Digitálne plánovanie, 3D tlač a intraorálne skenovanie. Nahliadnite do sveta modernej stomatológie a digitálnych procesov, ktoré denne využívame.

Už dávno, ako jedna z prvých zubných kliník, sme začali využívať technológiu CEREC. V tom čase to bol obrovský pokrok oproti rýdzo analogickej stomatológii. Čo vlastne CEREC umožňuje?

Je to proces, ktorý umožňuje robiť “chair side stomatológiu” (t.j. stomatológiu pri kresle, s vynechaním laboratória).

Ako to funguje? Pacient si sadne do kresla, lekár obrúsi zub a následne ho oskenuje priamo v ústach pacienta. Na počítači virtuálne vymodeluje korunku a pošle informácie do prístroja (frézy), ktorý korunku “vystrúha” z keramického materiálu podľa zadania. Pacient si medzitým dá kávu, niečo vybaví alebo sa poprechádza po peknom okolí kliniky, a potom si opäť sadne do kresla, kde sa mu hotová korunka nasadí.

Je to skvelá vec, ktorú využívame už roky. Je skvelým príkladom toho, ako technologické vybavenie zrýchľuje a optimalizuje ošetrenie pacienta.

 

Dnes už je bežným aj digitálne plánovanie, 3D tlač sa stala každodennou realitou a stomatologická prax sa presunula do ďalšej dimenzie. Doslova a do písmena začala “digitálna éra”.

 

Teraz máme napríklad možnosť využiť “digital workflow”, čo je vlastne digitálne plánovanie celej liečby a digitálna komunikácia medzi ambulanciou a laboratóriom. Táto komunikácia je nevyhnutná a práve jej digitalizácia ju mimoriadne zefektívňuje a celý postup zrýchluje. V neposlednom rade digitálny proces plánovania a spracovania výrazne minimalizuje komplikácie.

Keď sa robia veľké rekonštrukcie v ústach, robíme tzv. biomechanickú analýzu spolu s 3D modeláciou. Sledujeme okrem iného aj to, či si pacient novú rekonštrukciu rýchlo nezničí, napríklad kvôli pozícii jeho zhryzu. V takom prípade bude potrebný aj iný zásah, napríklad ortodontická úprava polohy zubov tak, aby nové protetické riešenie bolo dlhodobo stabilné. A nielen na okrasu na pár rokov, prípadne s nutnosťou neustálych opráv.

Takže, digitálnym plánovaním dokážeme vyriešiť komplexné problémy a na 3D tlačiarni dokážeme vytlačiť model riešenia. Vyrobíme 3D model a na jeho podklade potom aj mock-up. Mock-up slúži na prenesenie želaného, nového stavu do úst pacienta. Je to niečo ako provizórna náhrada v tvare nových zubov, ktorú nasadíme do úst nanečisto a pacient ju určitú dobu nosí, v rozmedzí 1 hodiny až pár dní. Normálne s mock-upom funguje a my tak zistíme, čo je potrebné doladiť alebo upraviť. To nás opäť posúva k tomu, aby bola práca vyslovene na mieru a aby nespôsobovala nejaké neblahé efekty. Tým sa úplne, bohužiaľ, nedá vyhnúť, ak robíte taký zákrok rovno – tj. bez digitálnehho plánovania a bez vyššie spomenutých skúšok. To všetko nám umožňujú technológie a spolupráca s technologicky vybaveným laboratóriom.

 

Prehľad kľúčových technológií záverom:

Digitálne skenovanie –  ako modelov, tak intraorálne skenovanie – t.j. zubov priamo v ústach pacienta

3D tlač rôznych modelov, provizórnych náhrad alebo finálnych prác, ktoré sa potom nasadia do úst pacienta

Digitálny workflow – zlepšuje komunikáciu a zefektívňuje spoluprácu s laboratóriom, umožňuje plánovanie zákrokov, polohu implantátov a pod.

Spolupráca s laboratóriom je u nás vďaka novým technológiám plynulejšia, rýchlejšia a prehľadnejšia. Naše výstupy sú detajlnejšie a šité na mieru pacientovi. 

Štítky

FazetyTechnológieZubné implantátyZubné korunky

Ďalšie podobné články

Sledujte svojich zubárov na Instagrame

schilldentalclinic

Dentálna hygienička s pacientkou pri dentálnej hygiene.
Primár Alexander Schill
Zubná korunka