Frenulektómia

Väzivové úpony v ústnej dutine sú pomerne zložitým mechanizmom, ktorý niekedy môže spôsobovať problémy. Frenulektómia je odstránenie väzivového pruhu (uzdičky) v ďasnách či pod jazykom v ústnej dutine. Frenulektómia sa realizuje vtedy, keď tieto väzivové úpony odťahujú ďasno od zubov príliš a tak odhaľujú krčky zubov a zubné lôžko alebo v prípade, keď dochádza k sťaženej výslovnosti niektorých hlások a tým pádom aj k rečovým vadám.

Čo je to frenulektómia?

Frenulektómia nie je pojem bežne známy stomatologickým pacientom, preto si ho najprv vysvetlime.
Frenulum (uzdička) je mäkké tkanivo ústnej dutiny, slizničný útvar, často doplnený väzivom, nachádzajúce sa na hornej pere, dolnej pere, postranne v oblasti štvoriek a pätiek a pod jazykom. Určite ste už niekedy stáli pred zrkadlom a vyplazovali na seba jazyk. Frenulum je tkanivo, ktoré je dobre zreteľné práve na spodnej strane jazyka.

Väzivové úpony v ústnej dutine sú pomerne zložitým mechanizmom, ktorý niekedy môže spôsobovať problémy. Frenulektómia je odstránenie väzivového pruhu (uzdičky) v ďasnách či pod jazykom v ústnej dutine. Frenulektómia sa realizuje vtedy, keď tieto väzivové úpony odťahujú ďasno od zubov príliš a tak odhaľujú krčky zubov a zubné lôžko alebo v prípade, keď dochádza k sťaženej výslovnosti niektorých hlások a tým pádom aj k rečovým vadám.

Uzdička hornej a dolnej pery začína na pere a končí úponom na sliznici (ďasne), alebo v trojuholníkovom ružovom útvare medzi zubami (papila), alebo uzdička papilou prechádza a končí na podnebí. Prílišným ťahom môžu uzdičky odhaľovať krčky zubov, až obnažovať korene priľahlých zubov, čím sa zhoršuje pevný úchyt zubu v kosti, čo môže viesť až ku  parodontálnym problémom. Ak uzdička prechádza papilou, stretávame sa s medzerou medzi zubami (ortodontický problém).

Aké problémy dokáže frenulektómia vyriešiť?

Podjazyková uzdička spôsobuje ťažkosti pri jedení a pri výslovnosti, lebo jazyk pri nadmernom ťahu podjazykovej uzdičky má obmedzenú pohyblivosť a nastáva tiež chronické podráždenie jazyka o hrany dolných rezákov. Tento stav sa dá riešiť (nezávisle od veku) chirurgickým preťatím uzdičky.

Ako sa správať po frenulektómii?

Frenulektómia, ako každý chirurgický zákrok v ústnej dutine, sa realizuje v lokálnej anestéze, tzn. samotný výkon nie je bolestivý. Avšak kvôli tomu, že rana sa musí zošívať, sa isté bolesti, podráždenie tkaniva, opuch alebo hematóm objavujú vo fáze hojenia rany a po odoznení anestézie. V období hojenia sa môže ako reakcia objaviť zvýšená teplota a lokálny opuch tkaniva. Rekonvalescentovi sa v tom období odporúča požívať skôr mäkkú a kašovitú stravu, aby sa nedrážila hojaca sa rana.

Frenulektómia u malých detí

U malých detí sa chirurgická frenulektómia robí iba výnimočne a iba na doporučenie čeľustného ortopéda. Po puberte sa frenulektómia realizuje ako preventívny parodontologický zákrok, ktorým sa predchádza parodontickým alebo ortodontickým problémom.

Frenulektómia v Schill Dental Clinic

Pretože technológia stále napreduje, chirurgické zákroky v ústnej dutine sa dnes už realizujú aj laserom. To je výhodnejšie, lebo chirurgický výkon je rýchlejší, menej bolestivý a hojenie je kratšie, pretože nie je potrebné odstraňovať stehy. Operovanie laserom je preto vhodné hlavne pre detských pacientov. U nás v Schill Dental Clinic sme vybavení najmodernejšími technológiami. Aj tie najkomplikovanejšie zákroky sa Vám v príjemnom prostredí našej kliniky nebudú zdať také nepríjemné. Ak máte niektorý z horeuvedených problémov, neváhajte a objednajte sa!


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.